Du er her

Varslerne er ikke godt nok beskyttet

Den som vil varsle om uheldige forhold på arbeidsplassen må tenke seg godt om. De nye reglene om vern av varslere i Arbeidsmiljøloven gir ikke god nok beskyttelse av varslerne, som fortsatt kan risikere represalier om de sier fra.
Av Jan Tveita
Publisert 07.05.2007 07:00

Den som sier fra om kritikkverdige forhold, må ordlegge seg slik at det du sier ikke blir oppfattet på en feilaktig måte, til skade for arbeidsgiver. Dessuten bør du være svært sikker på at du har dekning for alt det du sier. Det holder ikke å være overbevist om at du gjør det rette.

Henning Jakhelln om varsling på HMS-messen

Diskusjon om varsling på arbeidsplassen er ett av temaene som tas opp på HMS-messen i Oslo Spektrum 9. og 10. mai. Foredragsholder er jusprofessor Henning Jakhelln, en av dem som kan mest om temaet, og som har uttrykt stor skepsis til den nye lovteksten. Han skal gå gjennom lovteksten, hvilke etiske normer vi skal ha i tankene, hvordan varsling kan påvirke arbeidsmiljøet og hvilke konsekvenser varsling kan ha både for virksomheten og ikke minst for varsleren selv. Jakhelln blir fulgt opp av Per Yngve Monsen, som forteller om sine erfaringer som varsler.

Varsling et tema som engasjerer mange

 At varsling opptar mange, bekreftes av interessen for seminaret. Arrangøren, HMS Norge AS, har hatt stor pågang av interesserte deltakere.

Flere tema på seminarene

HMS-messen inneholder også en rekke andre interessante seminarer, som jobbing uten mobbing, godt IA-arbeid, alkohol, stoff og spillavhengighet, inneklima på helsa løs og humor på arbeidsplassen. I tillegg arrangeres Verneombudets dag 9. mai.