Du er her

Trygg i oppsøkende tjeneste

Ikke alle mennesker du oppsøker gjennom jobben, er like hyggelige. Kanskje vil du føle deg tryggere med en alarm som raskt gir beskjed om nøyaktig hvor du befinner deg
Av Anonym
Publisert 31.01.2006 11:00

- Målgruppen er ansatte som har en mobil tjeneste. Det kan dreie seg om ansatte som er ute blant psykiatriske mennesker, hjemmesykepleiere, kemnere på hjemmebesøk eller ansatte som kan komme opp i situasjoner der de trenger en eller annen type assistanse, for eksempel skogsarbeidere.
Kort sagt: Oppsøkende personell som kan komme opp i uønskede situasjoner, sier Arild Johansen i det norske programvareselskapet Xepto, firmaet som har utviklet en alarmtjeneste for ansatte som ofte er på farten.
- I en truende situasjon kan den ansatte raskt aktivere en alarm. Alarmen mottas normalt av vaktselskapet Securitas, men den kan også håndteres av andre. Du kan også sette opp din egen mottakssentral, om du ønsker.
Alarmsentralens reaksjon på ulike typer alarmer avtales på forhånd og kan i stor grad tilpasses behovene hos den enkelte arbeidsgiver. Noen arbeidsgivere ønsker at Securitas skal ringe den ansatte før en eventuell utrykning, andre ønsker at vekteren skal rykke ut uansett årsak. Securitas kan også videreformidle beskjed til nødetatene.
Tryggere for de ansatte
- Noen arbeidsgivere opplever at arbeidstakere sykmelder seg for å unngå truende situasjoner i sin hverdag, blant annet for å slippe å oppsøke bestemte personer.
Ved å ha en åpen dialog med den ansatte om disse truslene kan den ansatte gis mulighet til å få med seg en vekter eller en assistent i enkelttilfeller. De ansatte kan også utstyres med en elektronisk sporingsenhet som de selv aktiverer. På sikt vil dette kunne skape en tryggere hverdag med mulighet for redusert sykefravær.
- Som nevnt kan den ansatte selv varsle vaktsentralen, som igjen kontakter politi eller medisinsk personell. Sentralen vil da raskt identifisere den ansattes posisjon med en nøyaktighet på ned til fem meter.
Dette er svært verdifull informasjon for dem som rykker ut, som raskere vil kunne finne fram til vedkommende. Hvis brukeren har kommet opp i en trafikkulykke, kan vaktsentralen sende detaljerte kartkoordinater direkte til Luftambulansen.
Dekker det meste
Den ansattes bevegelser måles ikke kontinuerlig, men systemet kan stilles inn til å ta posisjoner inntil hvert 20. sekund. Dette avhenger av bruksområdet og kundens ønsker.
Den ansatte kan også be systemet foreta en posisjonsmåling ved å trykke på en forhåndsprogrammert knapp. Da sendes det ut en spesiallaget GSM-melding som medfører at den ansattes siste kjente posisjon rapporteres til vaktsentralen.
Dette er hensiktsmessig når den ansatte for eksempel går inn i et hus.
Systemet baserer seg nemlig på GPS. Ordinære GPS-mottakere er avhengig av fri sikt til satellittene og vil ikke uten videre fungere innendørs. Den ansatte bør derfor være litt oppmerksom på hvordan systemet brukes.
- Vi er nøye med å påpeke behovet for opplæring av de ansatte, sier Johansen. Et vellykket prosjekt krever at arbeidsgiver lærer opp de ansatte og lar dem gjøre seg ordentlig kjent med produktet. Teknologi blir aldri bedre enn kunnskapen om å bruke den.
- Mange opplever at de ikke har dekning for mobilsamtaler når de er på fjellet. Betyr dette at systemet ikke kan brukes på fjellet?
- Sporingstjenesten er et hjelpemiddel som vil hjelpe deg i svært mange situasjoner. Fjellet er imidlertid ikke ment som et bruksområde for systemet og vi påpeker disse begrensningene overfor kunden. Systemet vil likevel trolig fungere på fjellet. Det stilles nemlig helt andre krav til dekning for tekstmeldinger enn samtaler.
Du kan ha dårlig dekning for samtaler, men mest sannsynlig går tekstmeldinger gjennom - selv på fjellet. Varslingsenheten, som produseres av Benefon, har dessuten bedre dekning enn de fleste mobiltelefoner, og du kan også kople til en ekstern antenne. Men som jeg pleier å si: Stol aldri på teknikk med livet ditt. Målgruppen vår er først og fremst arbeidstakere som har en mobil tjeneste og ofte oppsøker andre personer.
Juridiske begrensninger
- Et posisjoneringssystem kan i teorien brukes av arbeidsgiver for å kartlegge de ansattes bevegelser og måle hvor lang tid de bruker på hvert arbeidssted. Hva med de ansattes personvern?
- Det er svært viktig for oss at den enkelte arbeidsgiver overholder Datatilsynets bestemmelser. Vi ber derfor om at den juridiske eieren informerer sine ansatte om at de kan spores. Noen arbeidsgivere velger å ta dette med seg i arbeidskontrakten, der de viser til at målet er å ivareta arbeidstakerens sikkerhet. Sporingstjenesten er ment som et HMS-verktøy, ikke som et verktøy til å måle de ansattes effektivitet.
- Vi har utarbeidet et kontraktsforslag til mulige kjøpere. Dette inneholder en spesifisering av de juridiske aspektene og er en del av abonnementsforholdet fra vår side. Eksemplene du nevner er misbruk av systemet og klart utenfor loven. Vi forbeholder oss retten til å stenge abonnementet ved slik misbruk. For øvrig tar vi kun firmaabonnementer, blant annet fordi det er enklere å kommunisere de juridiske sidene.
Også for kjøretøy
Xeptos system er ikke begrenset til ren personsikkerhet. Det kan også fastmonteres i kjøretøy, der mange kunder etterspør posisjonskontroll for å optimalisere kjøreruter.
- Dette kan være godt egnet innenfor privat helsevesen, it-drift og vareleveringer. Hver medarbeider kan akseptere oppdrag og sende status underveis, mens en sentral person koordinerer oppdragene.
- Systemet har også mulighet for tilkopling av ulike sensorer. For eksempel sensorer som varsler om temperaturen blir for høy i kjølerommet på en fisketransport eller merker om det åpnes dører i et våpenlager eller en container i internasjonal trafikk.
Det siste er nyttig i forbindelse med henholdsvis de nye forskriftene for sikring av våpenlagre og for å oppfylle de nye internasjonale reglene for havnesikkerhet. I sistnevnte tilfelle, den såkalte ISPS-koden, må du blant annet kunne dokumentere at en container ikke er blitt åpnet etter at den ble forseglet i forrige havn. Sensorene monteres typisk på innsiden av containeren der de er beskyttet mot hærverk og sabotasje. De fungerer trådløst og drives av batterier som varer opptil flere år.