Du er her

Trafikksikkerheten glemmes i arbeidsmiljøarbeidet

En stor del av arbeidsulykkene i Sverige er trafikkulykker. Sykkelulykker er vanlig blant kvinner i pleie- og omsorgsyrkene, men er en litt glemt ulykkesgruppe, viser en svensk rapport.
Av Redaksjonen
Publisert 04.05.2017 10:01

I 2015 døde 34 svenske arbeidstakere på jobb, og 11 av disse omkom da de utførte sitt arbeid på eller ved en vei, skriver prevent.se. Ulykkene skjer i forbindelse med transporter, men også når ansatte er på vei mellom arbeidssteder.

Viktig del av HMS

Risikovurdering i forbindelse med tjenestereiser skal være en del av det systematiske arbeidsmiljøarbeidet, men det glemmes ofte, mener Carl Axel Sundstrøm, som har skrevet en rapport om trafikksikkerhet på jobb for Arbetsmiljöverket.

– Det er en holdning som mange har og som går ut på at man ikke kan påvirke hvordan folk kjører. At det er en privatsak. Men det er jo ingen privatsak når du kjører i tjenesten, sier han.

Flest kollisjoner og enkeltulykker

De fleste trafikkrelaterte dødsulykker er kollisjons- og singelulykker. Nærmere halvparten av de trafikkulykkene som rammer menn på jobb, skjer med lastebil. Ulykker med personbil og lett lastebil er også relativt vanlige.

Kvinner utsatt for sykkelulykker

Nå det gjelder kvinner, forekommer sykkelulykker forbausende ofte. Det gjelder spesielt kvinner i hjemmetjeneste og eldreomsorg. Hele 60 prosent av de trafikkrelaterte ulykkene som rammer kvinner er sykkelulykker. Ofte fører ulykkene til lange sykefravær.

– Her handler det om at arbeidsgiver må ha sykkelhjelmer til disposisjon. De syklene som brukes skal vedlikeholdes, slik at de er i god stand. Senhøstes og om vinteren skal syklene utstyres med piggdekk, og er det riktig holkeføre, er det kanskje smart å oppfordre de ansatte til ikke å sykle på jobb i det hele tatt, sier Sundstrøm.

(prevent.se)

Faktaboks

Trafikksikkerhet på jobben

* Pass på at de fremkomstmidlene som brukes i tjenesten er sikre. Dette gjelder så vel bil som sykkel.

* Jobb med holdninger. Den som kjører i tjenesten, skal følge gjeldende fartsbestemmelser, bruke belte eller sykkelhjelm og være edru.

* Demp stresset i arbeidet. Se til at den som ferdes mellom to oppdrag, har tilstrekkelig med tid.

* Sørg for at det finnes gode parkeringsmuligheter for de som kjører i tjenesten.

* Unngå i så stor grad som mulig kjøring på ugunstige tider av døgnet.

* Fjern alt som distraherer ved kjøringen. Den som kjører et motorkjøretøy, skal ikke svare på sms eller e-post samtidig som vedkommende sitter bak rattet.

(Kilde: prevent.se)