Du er her

Tine Heimdal satser på 6-timersdag

Tine Midt-Norge, sentrallageret på Heimdal, har satt i gang med det største 6-timersprosjektet i Norge. Alle de 170 ansatte deltar og målet er å få ned sykefraværet.  
Av Anonym
Publisert 23.04.2007 14:25

Målet med 6-timersdagen er å øke livskvaliteten til de ansatte, både på jobb og hjemme. Denne økte livskvaliteten håper de bidrar til redusering av sykefraværet. I dag er sykefraværet på 11 prosent. HMS-sjef i Tine Gruppa, Kirsti Hosøy, er prosjektleder for 6-timersdagen ved Heimdal. De skal over 12 måneder måle resultater blant annet i sykefravær, ulykker, produktivitet, leveringsgrad, svinn, emballasjeforbruk, energiforbruk og vedlikeholdskostnader.

Realistiske 

Kirsti Hosøy forteller at prosjektgruppen har store forhåpninger, men også realistiske. -Vi har en klar forutsetning om at hvis prosjektet skal kunne betegnes som vellykket, så må det oppnås en vinn-vinn situasjon. Altså, de ansatte skal ha en vinning og bedriften skal ha en vinning. Vi er også klare på at de ansatte må være villige til å forplikte seg, og at vi er avhengig av en positiv dugnadsånd, fastslår Kirsti.

Jobbe smartere
De ansatte beholder dagens lønn, men pausene blir færre og kortere. Hovedtillitsvalgt ved TINE Midt-Norge, Heimdal Kåre Pedersen, sier i en pressemelding at forsøket ikke skal utløse behov for ekstra kostnader og at dagens servicegrad skal opprettholdes. - Effektiviseringen skjer gjennom mer sammenhengende drift av maskinene og bedre utnyttelse av arbeidsstokken på lageret. 6-timersdagen er mulig å gjennomføre fordi vi skal jobbe smartere, sier Pedersen.

Vellykkede forsøk
Prosjektgruppen som det siste året har ledet dette arbeidet består av både ledelse, tillitsvalgte og verneombud. De har også støttepersoner fra Nærings- og nytelsesmiddelforbundet (NNN) og Landbrukets Arbeidsgiverforening. Konsernledelsen er styringsgruppe for prosjektet.
Sentrallageret har hatt fire uker med tester på 6-timersdag. To uker i februar og to uker i mars. Testene gikk bra, effektiviteten økte og produksjonen ble opprettholdt. De ansatte har gitt god tilbakemelding på forsøkene.
Kirsti Hosøy er helt klar på hva som vil være den største utfordringen ved prosjektet. - Uten tvil, å gjøre samme jobben på 6 timer kontra 7,5 timer!