Du er her

Ta fagbrev på jobben

Å ta fagbrev gjennom jobben er en vinn-vinn-situasjon for ansatte og arbeidsgivere. Ansatte med fagbrev er med på å øke verdien i selskapene og gjøre dem i stand til å møte fremtidens krav.
Av Redaksjonen
Publisert 05.09.2019 10:25

Det blir stadig viktigere for folk å få fagopplæring for å ha en stabil tilknytning til arbeidslivet, heter det i en pressemelding fra Kompetanse Norge. For å kunne ta fagbrev er det mange som trenger å styrke de grunnleggende ferdighetene sine. I praksis er det heller ikke alle voksne som har mulighet til å ta utdanning i en hektisk hverdag med full jobb, barn og regninger som skal betales.

Prøveordning

I 2018 startet Kompetanse Norge en ny prøveordning for å få erfaring med å kombinere opplæring i grunnleggende ferdigheter med opplæring som forbereder deltakerne til å ta fagbrev som praksiskandidater. Hensikten er å styrke de voksnes grunnkompetanse og motivasjon, slik at de skal kunne ta fagbrev på sikt.

– For mange er fagbrev gjennom jobben en unik mulighet. Økt kompetanse vil gi grunnlag for å utføre jobben på en tryggere og bedre måte, samtidig som man får utvikle seg både faglig og som person. Ikke minst åpner det seg nye muligheter, ofte i form av fast jobb og høyere lønn. Gjennom å øke kompetansen kan man sikre både sin egen og selskapets fremtid, sier Anders Fremming Anderssen, fungerende direktør i Kompetanse Norge, direktoratet for kompetansepolitikk.

(Kompetanse Norge)

Faktaboks

Bakgrunnsinformasjon

  • SSB: Det blir tyngre i arbeidsmarkedet for personer med lav utdanning. For personer i alderen 20-29 år med videregående utdanning er 90 prosent i arbeid eller utdanning. For de med bare grunnskole er det en lavere andel som er i arbeid eller utdanning i dag, enn for ti år siden. I 2008 var tallet på like under 75 prosent, i 2016 var tallet falt til under 65 prosent. (Tall fra SSB)
  • NAV: Det er høy mangel innenfor helse- og sosialtjenester, samt i bygge- og anleggsvirksomhet. Ser vi på enkeltyrker, er det størst mangel innen ulike helseyrker som sykepleiere og helsefagarbeidere, her mangler det 12 750 personer. Det er også stor mangel innenfor håndverksyrker som tømrere og snekkere, elektrikere og rørleggere, som mangler 14 300 personer. (Fra Navs bedriftsundersøkelse 2019)
  • Uten fullført videregående opplæring kan det bli vanskelig å få en stabil tilknytning til arbeidslivet. 

(Kilde: Kompetanse Norge)