Du er her

Ta ansvar for psykisk helse på jobben

Et godt arbeidsmiljø der vi tar vare på hverandre, er et felles ansvar, er LO-sekretær Trine Lise Sundnes og Vibeke Hammer Madsen fra HSH enige om. 10. oktober er Verdensdagen for psykisk helse.
Av Jan Tveita
Publisert 11.10.2010 07:00

Dette skriver Rådet for psykisk helse på sine nettsider.

– Som kolleger må vi ta problemene på alvor, finne løsninger sammen og ta ansvar. Arbeidstakerorganisasjonene kan bidra til at arbeidstakere i hele landet blir bevisst på det dette arbeidet og sørge for å løfte psykisk helse opp på dagsorden på egen arbeidsplass. Alle på arbeidsplassen nyter godt av samarbeid for et bedre arbeidsmiljø, vi vet ikke hvem som trenger støtten fra kolleger neste gang, sa Trine Lise Sundnes på en markering for arbeid og psykisk helse.


Verdensdagen for psykisk helse

I forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse var nesten hundre aksjonister, blant annet medlemmer fra Mental Helse og Fontenehuset, ansatte fra NAV, Arbeidstilsynet og HSH ute i morgenrushet i Oslo og Akershus 4. oktober. De brukte dagen til å nå ut med et budskap om åpenhet og en oppfordring om engasjement til reisende.

– Vi har delt ut rundt 20 000 brosjyrer på over 20 stasjoner, og det har gått nesten 180 liter kaffe på Oslo S, forteller verdensdagskoordinator Hanne Cathrine Gullerud i Mental Helse og Werner Fredriksen, rådgiver i Rådet for psykisk helse.

På Oslo S ble aksjonen avsluttet med appeller fra HSH, LO, Rådet for psykisk helse og Mental Helse.


Ledere og ansatte må bli mer bevisst

– Arbeidsgivere og ledere må bli bevisste på hva de skal gjøre på sin arbeidsplass for å ivareta medarbeiderne og tilrettelegge slik at flere kan stå i arbeid. Ledere har mye å tjene på god oppfølging og tilrettelegging i form av mer nærvær, og trivsel for alle på arbeidsplassen. De som har våget å tenke utradisjonelt i rekrutteringen, tjener på det i form av lojale medarbeidere, sa Vibeke Hammer Madsen, adm. direktør i HSH.


Psykisk helse angår alle

Anne Grethe Klunderud i Mental Helse er opptatt av psykisk helse angår alle.

– Vi har et felles ansvar for at personer som sliter psykisk ikke blir utstøtt fra jobb, og at flere som står utenfor kommer i jobb, sier Anne Grethe Klunderud.

Åpenhet på arbeidsplassen kan bidra til et bedre arbeidsmiljø, mener Rådet for psykisk helse.

– Bare en enkel ting som å hilse på hverandre om morgenen, kan bety mye. Noen gode ord og det å føle seg sett av sine kolleger er verdifullt og er noe vi alle kan gjøre, sa generalsekretær Marianne Røiseland i Rådet for psykisk helse.


Noen tips for et bedre arbeidsmiljø

● Psykisk helse angår alle. Snakk om det.

● Bry deg. Alle trenger å bli sett og verdsatt

● Gi tillit. Alle har noe å gi hvis de slipper til.

● Tilrettelegg. Alle har noe å bidra med hvis de får lov.

● Ta ansvar. Inkludering er noe vi gjør sammen.

● Vær romslig. Verdsett mangfold og ulikheter.

● Ikke aksepter mobbing og utfrysning. Stopp rykter.

● Ta problemer på alvor. Finn løsninger sammen.

(Rådet for psykisk helse)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"