Du er her

Svenske sjefer godt likt

Nærmeste leder får gode skussmål av sine medarbeidere. Men sjefen er selv tvilende til en fortsatt lederkarriere.
Av Anonym
Publisert 28.06.2007 10:00

Seks av ti arbeidstakere har stor tro på sin nærmeste leder, mens tre av ti svarer "ja, kanskje".

Den svenske Chefsbarometern er en undersøkelse blant drøyt 1000 ledere og 600 medarbeidere utført Synovate Temo på oppdrag av organisasjonen Ledarna.

 


Skeptiske til karriere 

Men blant lederne selv er et klart flertall avvisende til eller usikre på om de ønsker å klatre videre i sin lederkarriere. Hele 43 prosent svarer nei på spørsmålet om de ønsker å avansere yrkesmessig. 20 prosent er usikre, mens resten, 37 prosent, er positive til videre avansement.

Tidligere undersøkelser har vist at svenske ledere både synes arbeidet er morsomt og at de føler engasjement for både virksomheten, lederrollen og sine medarbeidere.

 


Store mangler 

Ledere ønsker å være gode ledere, men oppgir at de ofte savner forutsetningene som skal til. Dette omfatter mandat til å ta beslutninger, en tydelig ledertittel og et tydelig oppdrag:

  • 3 av 10 ledere med personalansvar kalles ikke leder
  • Bare halvparten er overbevist om at de har et felles syn på prioriteringer, som sine overordnede
  • Bare halvparten opplever at de har full handlefrihet og mandat til å utvikle virksomheten
  • Ledere uten en ledertittel opplever å ha utilstrekkelig mandat til å gjøre jobben skikkelig

 

Du kan lese mer om undersøkelse på nettsiden til Ledarna.

"