Du er her

Stiller strengere krav til offentlige kontrakter

Offentlig sektor kjøper varer og tjenester for milliarder. For å forhindre arbeidslivskriminalitet i offentlige innkjøp varsler regjeringen nye retningslinjer til offentlige virksomheter.
Av Redaksjonen
Publisert 24.01.2018 12:11

Regjeringen innfører nye retningslinjer som skal sikre at offentlige anskaffelser gjennomføres og følges opp på en måte som motvirker arbeidslivskriminalitet. Retningslinjene innarbeides i tildelingsbrevene for 2018, som sendes fra departementene til offentlige etater.

– Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 480 milliarder kroner årlig. Vi vet at det forekommer useriøsitet og arbeidslivskriminalitet i forbindelse med noen av kontraktene. Det kan vi ikke akseptere, fastslår statsråd Anniken Hauglie. 

Jobb grundigere med kontraktene

Hun understreker at offentlig sektor må gå foran i arbeidet med å fremme et seriøst arbeidsliv. Formålet med retningslinjene er å hjelpe offentlige virksomheter til å tenke over hva som må stå i kontraktene de inngår - og hvordan de kan følge opp inngåtte kontrakter.

– Offentlige virksomheter må vurdere risikoen i kontraktene de inngår, og ha rutiner for konkret oppfølging. Jevnlige stikkprøver, der virksomhetene innhenter arbeidskontrakter og lønnsopplysninger fra dem man kjøper fra, kan være én måte å gjøre det på.

For å sikre at offentlige virksomheter arbeider mer systematisk med dette, stilles det nye krav om rapportering.

– Virksomhetene skal i årsrapporten sin redegjøre for hvilke systemer og rutiner de har for kontraktsinngåelse - og for oppfølging av inngåtte kontrakter - slik at det ikke forekommer arbeidslivskriminalitet i anskaffelsene deres, forteller Hauglie.

(regjeringen.no)