Du er her

Stem på Årets Verneombud

Hvem bør bli årets verneombud 2019? Kom med forslag!
Av Redaksjonen
Publisert 21.01.2019 10:32

De mange titusener av verneombudene i vårt langstrakte land gjør en viktig jobb for å utvikle og bevare et godt og trygt arbeidsmiljø. Men de samme verneombudene blir sjelden berømmet eller hedret for sin viktige innsats. Tvert om, de fleste gjør sin viktige jobb for langtidsfriske og skadefrie medarbeidere utenfor nyhetens lys. Dette ønsker HMS Norge og Stamina å gjøre noe med.

Har du forslag til en kandidat?  En som har gjort en ekstra god innsats siste året?

Vinneren vil bli hedret på HMS-tinget 28. mars 2019.

Hvem kan bli årets verneombud?

 • Årets verneombud må ha gjort en ekstra god innsats for bedre arbeidsmiljø eller bedre vernetjenestens kvalitet og posisjon over en viss tid.
 • Hvor lenge er ikke helt avgjørende. Det viktige er at vedkommende har gjort noe som har bidratt vesentlig til bedre arbeidsmiljø, gjennom jobben som verneombud eller hovedverneombud.
 • Det kan handle om fysisk eller psykisk arbeidsmiljø, konflikter eller mobbing.
 • Det kan handle om sykefravær, skadeforebygging, eller arbeidshelse generelt.
 • Det kan være vist spesielt god evne til godt samarbeid med medarbeidere, ledelse, AMU.
 • Kanskje er det et verneombud som er ekstra god til å fange opp signaler og saker, eller det kan være en som har ekstra god evne til å få gjennomslag for sine saker.
 • Det kan være et verneombud, eller et hovedverneombud
 • Vinneren kan være en som har gjort en viktig, men kanskje stille innsats over mange år, like mye som en som har gjort en mer spektakulær, banebrytende enkeltinnsats. Det viktige er å ha gjort en forskjell.

Kjenner du et verneombud du synes har gjort en forskjell? Kanskje er det deg?

 

 

 

Nøkkelord
Faktaboks

Hvordan begrunne søknaden?

Det er ikke noen mal for hvordan du begrunner søknaden, annet enn at du tar utgangspunkt i det som er skrevet ovenfor og begrunner som best du kan, helst konkret med eksempler. 

Juryen vil foreta en helhetsvurdering, og eventuelt innhente ytterligere informasjon, om det trengs.

Send inn ditt begrunnede forslag til jarle@hmsnorge.no så snart du kan, og senest innen 1. februar 2019.

Dette er juryen:

 • Jarle Hellum.  Leder av HMS Norge
 • Ingrid Nødtvedt.   Bedriftsfysioterapeut og hovedverneombud i Stamina.
 • Christian Rafn. Leder av Sunne organisasjoner as
 • Jan Tveita. Redaktør i HMS Magasinet