Du er her

Stadig flere norske sjøfolk

Trodde du at norske sjøfolk var en sjeldenhet? Det er slett ikke sant, og det blir stadig flere av dem.
Av Redaksjonen
Publisert 31.07.2019 09:48

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det jobber mer enn 20.000 norske sjøfolk på norske skip. Det er en økning på nesten 400 sjøfolk siden året før.

Nærings- og fiskeridepartementet ba i 2018 SSB om å utarbeide en oversikt over antallet norske sjøfolk. Nå er tallene for 2016 til 2018 klare.

Øker etter nedgang

De viser at det jobbet 20.141 norske sjøfolk på norske skip i 2018. Sjøfolkene er bosatt i alle landets fylker, med størst andel bosatt i Møre og Romsdal (4100), etterfulgt av Hordaland (3200), Nordland (2100), Rogaland (2000) og Trøndelag (1700). 

- Norge har lange og stolte skipsfartstradisjoner, og maritim næring er en av våre viktigste næringer. De over 20.000 nordmennene som har sitt arbeid til sjøs har stor betydning for konkurranseevnen til næringen, og er med på å sikre jobb- og verdiskaping over hele landet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.  

SSBs tall viser at det var en økning i antallet norske sjøfolk på skip i Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) fra 2017 til 2018, fra 15.300 til om lag 15.400, etter en nedgang fra 2016 til 2017. Tallene viser også at antall sjøfolk som jobber om bord på skip registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) har økt de siste årene.

Kadetter og lærlinger blir flere

I 2018 var det omtrent 2100 norske sjøfolk med arbeid om bord på NIS-registrerte skip, en økning på nær 350 personer siden 2016. Samtidig har det vært en nedgang i antallet sjøfolk som jobber på utenlandskregistrerte skip siden 2016. Oversikten viser også at det var 968 norske lærlinger og kadetter i 2018 på norske skip.. 

- Til tross for noen tøffe år i maritim næring etter oljeprisfallet har antallet sjøfolk holdt seg rimelig stabilt, og vi ser en positiv utvikling fra 2017 til 2018. Dessuten er det gode nyheter at vi har så mange kadetter og lærlinger til sjøs. Jeg mener dette viser at regjeringens politikk virker. Jeg håper at vi også fremover vil få en økning i antall norske sjøfolk på norske skip, sier næringsministeren.

Stabile rammebetingelser

Regjeringen arbeider for at norske rederier, sjøfolk og maritim industri har gode og forutsigbare rammebetingelser. Målet er at norske maritime bedrifter har gode forutsetninger for å skape arbeidsplasser og verdier over hele landet i dag og i fremtiden.

Blant annet er tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk blitt styrket, utvidet og lovfestet. I 2019 er ordningen på nær 1 822 millioner kroner.

(Pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet)