Du er her

Stadig flere kvinner uføretrygdes

Andelen uføretrygdede kvinner utgjør 12,2 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år. Aldri har andelen vært høyere, ifølge Nav.
Av Redaksjonen
Publisert 26.08.2019 11:02

Andelen menn som mottar uføretrygd, er 8,3 prosent. Forskjellen mellom menn og kvinner har økt over tid, og andelen uføretrygdede kvinner er nå historisk høy, melder NTB.

Ved utgangen av juni mottok i alt 346 800 personer uføretrygd. Det er en økning på 3400 personer siden forrige kvartal, noe som tilsvarer én prosent.

Har sammenheng med AAP

Andelen uføretrygdede var på 10,2 prosent av befolkningen i alderen 18 – 67 år. Det utgjør en økning på 0,1 prosentpoeng siden forrige kvartal og 0,4 prosentpoeng på ett år.

Økningen må ses i sammenheng med nedgangen i antall personer som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP). Vi må tilbake til 2006 for å finne en like høy andel uføretrygdede i befolkningen som i dag.

(NTB)