Du er her

Støyskader dominerer i arbeidslivet

Støyskader dominerer fremdeles sykdoms- og skadestatistikken i arbeidslivet. Håndverkerne er den yrkesgruppen som er mest utsatt.
Av Redaksjonen
Publisert 28.06.2017 11:19

I 2016 mottok Arbeidstilsynet 2345 meldinger fra leger om arbeidsrelatert sykdom. Støyskader er fortsatt den diagnosen som blir meldt mest (49 prosent), og håndverkere er yrkesgruppen med flest meldinger (40 prosent).

Tall for yrker, diagnoser og næringer

I «Nytt fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister» finner du statistikk over meldingene som tilsynet mottok fra landets leger i 2016. Statistikken viser hvilke diagnoser, yrker og næringer tilsynet mottar flest meldinger om.

Arbeidsskadedødsfall

Arbeidstilsynet ser også på statistikken over arbeidsskadedødsfall i 2016. Den viser at så mange som 40 prosent av de omkomne var utenlandske statsborgere.Du kan lese mer om saken her.

(Arbeidstilsynet)

Faktaboks

Arbeidsrelatert sykdom

Dagens regelverk sier at «enhver lege som igjennom sitt arbeid får kunnskap om en arbeids­taker som lider av yrkes­sykdom som er likestilt med yrkes­skade etter folke­trygdens § 13-4, eller annen sykdom som legen antar skyldes arbeidstakerens arbeids­situasjon, skal gi skriftlig melding om dette til Arbeids­tilsynet».

(Kilde: Arbeidstilsynet)