Du er her

Språkproblemer truer arbeidsmiljøet

Språkproblemer truer sikkerheten på norske arbeidsplasser. Et stadig økende antall utenlandske arbeidstakere klarer ikke å sette seg inn i lover og regler om HMS og bruk av verneutstyr. Arbeidsgivere må derfor legge større vekt på norskopplæring.
Av Jan Tveita
Publisert 02.05.2007 07:00

Arbeidsgivere må legge større vekt på norskopplæring, sier Tove Bergh, Peltor AB. Hun er leder av Bransjeforeningen for Personlig Verneutstyr (BPV).

Holdninger til verneutstyr tema på HMS-messen

Holdninger til bruk av verneutstyr er ett av temaene som tas opp på en bredt anlagt HMS-messe i Oslo Spektrum 9. og 10. mai. Bergh ser fram til å få luftet problemstillingen i full bredde.

Høy standard på dagens verneutstyr

- Dagens verneutstyr holder meget høy kvalitet og er bekvemt og behagelig å ha på seg. Det er et viktig lederansvar å sørge for å utvikle en bedriftskultur hvor personlig verneutstyr og gode rutiner for sikring av arbeidstakerne står sentralt og er en naturlig del av tilretteleggingen av arbeidet.

 Manglende norskkunnskaper gir store utfordringer

- Men stadig flere utenlandske arbeidstakere gir lederne nye utfordringer. Vi kan ikke vente at arbeidstakere med et minimum av norskkunnskaper skal makte å sette seg inn i lover og regler om sikkerhet og verneutstyr uten videre. Derfor må norske arbeidsgivere satse mye mer på norskopplæring og i tillegg tilpasse HMS- og sikkerhetsopplæring slik at utlendingene har muligheter til å arbeide trygt i Norge. En messe som samler alle HMS-leverandører, tilsynsmyndigheter og fagfolk som setter fokus på arbeidsmiljø og sikkerhet, er svært viktig, sier Tove Bergh.

HMS-messe i Oslo Spektrum

HMS-messen 07 arrangeres i Oslo Spektrum av HMS Norge AS, som eies av Senter for God HMS og Vanebo Fagpresse. Andre viktige samarbeidspartnere er messeselskapet Mice, HMS-magasinet, Bransjeforeningen for Personlig verneutstyr (BPV), KLP, STAMI og Alna HMS-senter.

Lederne pålagt HMS-opplæring

- Det systematiske HMS-arbeidet vil stå sentralt på messen, både blant utstillerne og i det omfattende seminarprogrammet som presenteres for deltakerne. HMS blir et stadig større og viktigere arbeidsområde. Dette gir seg blant annet utslag i endringer i Arbeidsmiljøloven, hvor ledere nå pålegges HMS-opplæring. Nettopp lederne, sammen med HMS-ansvarlige, linjeledere og verneombud, vernetjenesten og bedriftshelsetjenesten er kjernemålgruppene for messen. Her får de ny kunnskap, gode råd og nyttig input, sier Jarle Hellum, daglig leder i HMS Norge AS. For mer informasjon, kontakt Jarle Hellum, HMS Norge AS, tlf. 93 43 40 17