Du er her

Spennende program for Nordisk arbeidsmiljømøte

24. til 27. august 2008 arrangerer STAMI det 53. Nordiske arbeidsmiljømøte på Holmenkollen Park hotell i Oslo. De lover et spennende program.
Av Anonym
Publisert 22.01.2008 14:27

Det Nordiske arbeidsmiljømøtet er særlig aktuelt for fagpersoner i bedriftshelsetjenesten, HMS-ledere og offentlig ansatte som arbeider med arbeidsmiljø. Programmet inneholder aktuelle plenumsforedrag om arbeidsmiljø i Europa, KOLS som yrkessykdom, spørsmålsstillingen om kjemisk eksponering forsatt er et problem? og norske myndigheters satsing på BHT og arbeidsmiljøforskning, skriver Statens Arbeidsmiljøinstitutt på sine nettsider.


Variert program 

I parallellsesjonene dekkes blant annet sykefravær, organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø, epidemiologi, kjemisk og biologisk eksponering, samt siste nytt om BHT.


Jubileumsseminar

Nordisk ekspertgruppe for grenseverdidokumentasjon holder et jubileumsseminar som en del av møtet. Det vil bli anledning til frie foredrag og postere.

Deltakeravgift kr 1500 ved påmelding før 16. juni.

Påmelding og mer informasjon finner du her

 

"