Du er her

Seniorer og sykefravær

Sykefraværet i aldersgruppa 67 til 69 år har doblet seg de siste elleve årene. Samtidig er flere i aldersgruppa yrkesaktive.
Av Redaksjonen
Publisert 14.06.2017 12:01

Dette viser tall fra NAV, melder NRK Dagsnytt. Årsaken er trolig en oppmyking i reglene for å få sykepenger, men fraværet i denne aldersgruppa ligger fortsatt langt under fraværet for arbeidstakere generelt.

Flere i aldersgruppa som jobber

Samtidig er det flere eldre mellom 67 og 69 år som er ute i arbeid. Antallet har gått opp fra 21 til 28 prosent de siste elleve årene.

(NRK Dagsnytt)

Nøkkelord