Du er her

Søk på nordiske prosjektmidler

Nordisk arbeidsmiljøutvalg utlyser prosjektmidler til  arbeidslivsprosjekter i Norden i 2008.
Av Anonym
Publisert 13.06.2007 08:54

Nordisk Ministerråd har et samarbeid på arbeidsmarkeds- og arbeidsmiljøområdet. Gjennom ministerrådet kan nordiske virksomheter søke om prosjektmidler til arbeidslivs- og arbeidsmiljøprosjekter. I perioden 2005-2008 er målet å fremme velferden i arbeidet, så vel fysisk, psykisk og sosialt. Dette skal skape et inkluderende arbeidsliv som virker sunnhetsfremmende og som motvirker utstøting.

Ministerrådet vektlegger globaliseringen, strukturforandringer i arbeidsliv og samfunn, den demografiske utviklingen, samt arbeidsmiljøets betydning for produktivitet, tilvekst og holdbar utvikling.

Viktige områder for prosjektvirksomheten:

Prosjektsøknader som støtter opp om disse områdene vil bli prioritert.

Søknaden utformes på Nordiske Ministerråds prosjektsøknadsskjema:http://www.norden.org/web/sf4-bidrag/sk/projektansokan.rtf

www.norden.org/web/sf4-bidrag/uk/applicationform.rtf

" Papirsøknad + e-søknad skal senest 31. august 2007 sendes til:
Nordisk Arbeidsmiljøutvalgt v/utvalgssekretær
Christin Thea Wathne, Arbeidsforskningsinstituttet
Post Boks 6954 St. Olavs Plass
NO-0130 Oslo, Norge
e-mail: wach@afi-wri.no Tel. +47 996 011 093, fax: +47 22 56 89 18