Du er her

Raskere tilbake til arbeid

Arbeidstakere som er sykmeldt, kan få raskere sykehusbehandling eller rehabilitering.
Av Jan Tveita
Publisert 23.03.2007 12:17

For at sykmeldte skal kunne komme raskere tilbake til arbeid, innføres en ordning med kjøp av helse- og rehabiliteringstjenester, skriver www.arbeidstilsynet.no.

Dette betyr at arbeidstakere som er sykmeldt kan få raskere sykehusbehandling eller rehabilitering.

Bevilger 604 millioner 

" Ordningen kalles Raskere tilbake, og er en oppfølging av Sykefraværsutvalgets arbeid. Regjeringen har bevilget 604 millioner kroner for å kjøpe helse- og rehabiliteringstjenester som skal bidra til rask tilbakevending til arbeid. Målgruppen er arbeidstakere som er helt eller delvis sykmeldt, eller som står i fare for å bli det.

Les mer om tilbudet på NAVs nettsider www.nav.no.

 

"