Du er her

- Psykisk syke inkluderes ikke i IA-avtalen

Dørene inn i arbeidslivet for mennesker med psykiske lidelser stenges av fordommer og holdninger, mener Rådet for psykisk helse, som kritiserer regjeringens avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA).
Av Anonym
Publisert 22.08.2007 07:05

Rådet mener avtalen ikke har åpnet noen dører for psykisk lidende, og er provosert over manglende krav til medlemsbedriftene.

- Å være medlem i IA er like enkelt som å melde seg inn i det lokale idrettslaget, det stilles ingen krav, og bedriftene kan likevel flagge med at de er en IA-bedrift, sier generalsekretær Sunniva Ørstavik.

Tre hovedmål Regjeringens satsning på et inkluderende arbeidsliv har tre hovedmål. Å redusere sykefraværet, å få uføre over i jobb og at folk står lengre i jobb før de går av med pensjon.

I de tre nordligste fylkene var det rundt 36 000 på uførepensjon i 2006, tall fra NAV tilsier at en tredel av disse har psykiske lidelser.

Holdningsarbeid Råd for psykisk helse mener det gjøres for lite for å få psykisk syke ut i arbeid.

- Det krever at vi jobber med holdningene våre, og at det legges press på arbeidsgivere, i form av at de straffes eller belønnes for det de gjør, sier Ørstavik.

Statsekretær i Arbeids og inkluderingsdepartementet, Laila Gustavsen er ikke enig i at IA-avtalen er mislykket, men innrømmer at målet med å få uføre ut i arbeidslivet ikke er nådd.

- Tilfellet er at måloppnåelsen er for dårlig, sier Gustavsen.

Ønsker dialog Ørstavik ønsker en holdningsendring for å ta knekken på de myter om psykisk syke som hun mener stenger dørene til arbeidslivet .

- Jeg tror på store holdningsendrende kampanjer, slik som med røyking. Vi må få bort mytene om at de psykisk syke er mye borte fra jobben, og at de er farlige.

- Rådet for psykisk helse har delvis rett, det er grupper som møter barrierer i arbeidslivet. Jeg ser ikke bort fra at en kampanje kan være aktuelt. Og jeg ønsker en dialog med rådet for psykisk helse om hva de ser for seg, sier Gustavsen.

Kilde: NRK