Du er her

Privatansatte drikker mer på jobben

Risikoen for å drikke alkohol i arbeidstida er mye større blant ansatte i private bedrifter i store byer.
Av Redaksjonen
Publisert 24.04.2019 09:14

Dersom du jobber i en privat bedrift i en stor by drikker du sannsynligvis mer alkohol enn hvis du jobber i det offentlige et sted i distriktene.

Dette viser en rapport fra Folkehelseinstituttet (FHI) der flere tusen arbeidstakere fra mange ulike bransjer hvert år svarer på en rekke spørsmål knyttet til alkoholbruk i jobbsammenheng. Denne gangen har 4212 arbeidstakere deltatt.

Rapporten viser at forekomsten av drikking i arbeidstida er dobbelt så høy i privat sektor som den er i det offentlige, skriver Aftenposten.

– Det er også en større andel ansatte i privat sektor som oppgir å drikke seg tydelig beruset i jobbsammenheng, sier seniorforsker Inger Synnøve Moan ved avdeling for rusmidler og tobakk ved FHI til avisen.

Alkoholinntaket gir seg også utslag i ineffektivitet på jobben, og forskerne fant naturlig nok samme utviklingstrekk her; mer utbredt i privat enn offentlig sektor. Studien slår også fast at en større andel ansatte i privat sektor har større aksept for å være synlig beruset i jobbsammenheng.

Det er ansatte i forskningsbransjen, bank/finans og telekommunikasjon/IT som har størst utfordringer knyttet til jobbrelatert drikking. Alkoholbruk i jobben forekommer sjeldnest blant ansatte i helse- og omsorgsyrkene, skriver Aftenposten.