Du er her

Politiet får ikke bruke pepperspray under opplæring

Politiet må slutte å spraye pepperspray i ansiktet på studenter og ansatte under opplæring, sier Arbeidstilsynet.
Av Jan Tveita
Publisert 19.04.2007 09:55

- Det er arbeidsgivers plikt å tilrettelegge arbeidsmiljøet slik at de som er utsatt for kjemikalier, er sikret mot ulykker, helseskader og særlig ubehag.

I strid med arbeidsmiljøloven

- Det er i strid med arbeidsmiljøloven og ikke akseptabelt å sprøyte kjemikalier rett i ansiktet og øynene på studenter og arbeidstakere i politiets opplæring, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

Gjelder bare under opplæring

Ifølge Finboe Svendsen er det risikoen for akutte eller langvarige øyeskader, selv ved en kortvarig engangseksponering, som er årsaken til at politiet må stanse bruken av pepperspray under opplæring.

Svært ubehagelig å bli utsatt for pepperspray

Et særlig ubehag kan oppstå ved eksponering av sprayen. De som har fått pepperspray i ansiktet, har brukt sterke ord for å beskrive ubehaget de opplever. Brekninger, pustebesvær, kramper i øyelokk og intens brennende følelse i nese, munn og hals er de vanligste plagene, som kan vare i én til to timer.

Enkelte har fått langvarige øyeplager

I tillegg har Arbeidstilsynet blitt kjent med minst ni tilfeller av langvarige øyeplager hos enkelte av dem som er blitt utsatt for pepperspray under opplæring.

Nødvendig del av opplæringen, sier politiet

Politiet har vurdert dette ubehaget som en nødvendig del av selve opplæringen for å kunne bruke OC-pepperspray i operativ tjeneste.

Arbeidsgiver har plikt til å ivareta sikkerheten

Men arbeidsgiver har plikt til å organisere og tilrettelegge arbeidet slik at både politiets og publikums sikkerhet blir ivaretatt.

Fortsatt lovlig i operativ tjeneste

Bruken av pepperspray som våpen i politiets operative tjeneste ligger innenfor våpeninstruksen og er følgelig ikke tema i Arbeidstilsynets vurdering. Les mer om pålegget på http://www.arbeidstilsynet.no

"