Du er her

Opplever høye emosjonelle krav på jobb

Fysioterapeuter og ergoterapeuter er blant yrkesgruppene som opplever de største følelsesmessige kravene på jobb, ifølge en dansk arbeidsmiljøundersøkelse.
Av Redaksjonen
Publisert 26.03.2019 11:56

Undersøkelsen gjelder arbeidsmiljø i Danmark generelt, og er gjennomført av Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), skriver fysioterapeuten.no.

Konfronteres med andres problemer

Fysioterapeuter og ergoterapeuter er behandlet som en felles gruppe i denne undersøkelsen. Tallene viser at de i større grad enn andre yrkesgrupper blir følelsesmessig berørt av jobben sin, og at arbeidet innebærer å måtte forholde seg til andres problemer.

I den danske undersøkelsen er det bare sosialarbeidere som vurderer de følelsesmessige belastningene som tyngre enn fysioterapeutene, mens sykepleierne ligger tett bak.

Økt risiko for stress

Danske Fysioterapeuter (DF) skriver i en omtale av undersøkelsen at følelsesmessige belastninger på jobb også øker risikoen for stress.

– Dette gjelder spesielt når det er for lite ressurser til å løse arbeidsoppgavene på en faglig tilfredsstillende måte. Tallene viser da også at fysioterapeuter oftere føler seg stresset enn gjennomsnittet, sier DFs leder Tina Lambrecht i en kommentar på fysio.dk.

I alt 350 fysioterapeuter og ergoterapeuter har svart på den danske undersøkelsen.

(fysioterapeuten.no)