Du er her

Nye regler for kjøre- og hviletid

Førere av busser og lastebiler kan fra 1. august maksimalt jobbe i seks dager før de må ta et pliktig hviledøgn.
Av Anonym
Publisert 19.07.2007 08:00

I dag kan de jobbe tolv dager i strekk uten å ta et hviledøgn. Men fra 1. august plikter yrkessjåførene å ta en hvil etter seks dager.

Store endringer

Det nye regelverket gjelder allerede for resten av Europa, opplyser førstekonsulent Arne Valdemar Nielsen i Statens vegvesen til NTB.

– For enkelte typer kjøretøy som tidligere var unntatt fra regelverket blir det store endringer, sier Nielsen.

Hviledøgn viktigst

For dem som allerede er underlagt et regelverk, vil et hviledøgn etter seks dager på jobb trolig være den viktigste endringen.

Dagens regler fastsetter 90 timer som maksimal kjøretid for en 14 dagers periode. I de nye reglene åpnes det for en maksimalgrense på 56 timer for ukentlig kjøretid. Den daglige kjøretiden inkludert hvilepausene skal ikke overstige ni timer

Fortsatt vil det være slik at førere av buss og lastebiler plikter å hvile i tre kvarter når de har kjørt i 4,5 timer, men de nye reglene er mer fleksible slik at hvilen kan deles opp.

Bedre kontroll

Samtidig som de nye reglene trer i kraft skal alle kjøretøy som omfattes av dem montere digitale fartsskrivere.

Både politiet og folk fra Statens vegvesen vil utover høsten kontrollere at de nye reglene blir fulgt.

Selv om ikke de nye fartsskriverne er montert, plikter alle busser og lastebiler å følge de nye reglene fra 1. august.

 

(Kilde: Aftenbladet.no)