Du er her

Ny standard skal redusere hørselskader

Stadig flere unge pådrar seg hørselskader på grunn av for høy musikk i hodetelefoner. Også i arbeidslivet er det vanlig å bruke hørselvern med radio eller musikk.
Av Redaksjonen
Publisert 17.02.2017 13:25

EU har nå revidert den standarden som fastsetter grensene for lydeksponering, skriver Dansk Standard på sitt nettsted. Den europeiske standarden for lydtrykk, kalt DS-EN 50332-3, kommer i første kvartal i 2017.

Standarden for lydeksponering har først og fremst som mål å minske hørselsskader som følge av for høy musikk på øret. Nærmere ti millioner europeere står ifølge EU-kommisjonen i fare for å utvikle tidlig hørselstap som følge av intens lytting på musikk. I tillegg skal standarden også beskytte musikkvaliteten.

Advarer mot høyt nivå

– Flere og flere, særlig unge, hører høy musikk i hodetelefoner eller headset i lengre tid om gangen – og dermed øker risikoen for permanente hørselskader. Derfor har vi sett gjennom standarden på nytt, slik at den i høyere grad tar høyde for den dosen av høy lyd brukeren eksponeres for. Noe av det nye er at du får en advarsel når lyden når et visst nivå, og igjen når du har fått den maksimale dosen av høy lyd, forteller Per Crety, seniorkonsulent i Dansk Standard, som står i spissen for den arbeidsgruppa som har utarbeidet den nye standarden.

Viktig dansk avtrykk

Danmark er foregangsland innenfor lyd og har derfor ledet den europeiske arbeidsgruppa som omfatter 35 fabrikanter fra Europa, samt enkelte deltakere fra den øvrige verden med interesser i det europeiske markedet, for eksempel Apple, Bose og Blackberry. Som ledd i arbeidet med standarden har Dansk Standard opprettet et dansk forum for måling av personlige musikkavspillere.

– Målet har vært å få en europeisk standard som både bidrar til å begrense antallet hørselskader og til å forbedre kvaliteten i lydgjengivelsen. Mange danske virksomheter har deltatt og støttet opp om arbeidet, og vi har derfor fått satt viktige danske fingeravtrykk på de kravene til forbedring av apparatene som inngår i den endelige standarden. Det gagner både dem som lytter til musikken og danske virksomheter som produserer høyttalere, høreapparater, hodetelefoner, hjemmeanlegg og annet profesjonelt utstyr, sier Crety. 

Også tiden teller

Mellom 2,5 og ti millioner mennesker i Europa lytter til musikk på høyt volum over en time om dagen. Samtidig viser nye undersøkelser at risikoen for hørselskader ikke bare avhenger av den støymengden (målt i decibel) brukeren opplever, men også av den tiden han er utsatt for høye lyder.

Veiledning og advarsel samt søkelys på å forbedre apparatene slik at brukeren verken får hørselskader eller opplever dårlig lyd, har hatt førsteprioritet for arbeidet.

(Dansk Standard)