Du er her

Ny sertifisør for stillas

Fra juli 2016 er det SINTEF Byggforsk som sertifiserer stillasprodukter i Norge.
Av Redaksjonen
Publisert 25.08.2016 11:00

Bakgrunnen for dette er endringer fra 1. juli i år i Produsentforskriften. Disse endringene fremgår av Lovdata. Det er SINTEF Byggforsk selv som opplyser om dette i en pressemelding.

Overgangsordning

Fram til 30. juni  var det Arbeidstilsynet som utstedte typegodkjenning for stillasprodukter i Norge. Stillasprodukter typegodkjent av Arbeidstilsynet kan omsettes inntil tidspunktet som er angitt på typegodkjenningen (Se Produsentforskriftens §4-6).

Etter at denne er utløpt, kreves sertifikat i samsvar med Produsentforskriften § 4-5 for videre omsetting på det norske markedet. Sertifikater skal utstedes av et sertifiseringsorgan som er akkreditert for sertifisering etter Produsentforskriften §4-5 og Forskrift om administrative ordninger Kapittel 7.

Jobber med akkreditering

SINTEF Byggforsk er i prosess for å bli akkreditert for slik sertifisering, og har fått midlertidig tillatelse fra Arbeidstilsynet til å sertifisere denne typen produkter. Produktsertifikater som er utstedt av SINTEF Byggforsk vil bli publisert på sintefcertification.no.

– Firmaer som produserer eller omsetter stillaser i Norge, og som ikke har typegodkjenning fra Arbeidstilsynet, kan henvende seg til oss for å få utstedt produktsertifikat for de aktuelle produktene. Det samme gjelder firmaer med typegodkjenninger fra Arbeidstilsynet som utløper, sier forskningssjef Jan Olav Hjermann i SINTEF Byggforsk. 

(Pressemelding)