Du er her

Ny brosjyre for utenlandske arbeidstakere

"Velkommen som arbeidstaker i Norge" er en brosjyre som er laget på polsk, estisk, latvisk, lithauisk, engelsk, russisk og norsk. Brosjyren, som retter seg mot utenlandske arbeidstakere i Norge, presenterer de viktigste sakene de bør kjenne til av rettigheter og plikter.
Av Anonym
Publisert 09.07.2007 07:00

Byggenæringens Landsforening (BNL), Norsk Arbeidsmandsforbund, Fellesforbundet, Maskinentreprenørens Forbund, og Arbeidstilsynet har utarbeidet brosjyren "Velkommen som arbeidstaker i Norge". Brosjyren tar for seg forhold på byggeplass og hva som gjelder overfor myndighetene. Her er eksempler på arbeidsavtaler, boforhold, reiser, kost og losji. Viktige forhold i Arbeidsmiljøloven forklares på en lettfattelig måte.