Du er her

Norsk næringsliv tjener mindre

Den gjennomsnittlige bedriften i Norge har et overskudd på 5,3 prosent av omsetningen. Dette er den dårligste inntjening i norsk næringsliv siden 2013.
Av Redaksjonen
Publisert 30.08.2019 12:55

Dette viser de årlige «AS Norge-tallene» fra data- og analyseselskapet Bisnode. Samtidig er bedriftene mer solide enn noen gang. Egenkapitalen har styrket seg til et gjennomsnitt på rekordhøye 29,7 prosent.

Ved å slå sammen og analysere alle regnskapene for norske bedrifter med over en million i omsetning kan man se fasiten for et samlet norsk næringsliv. Dette kalles «AS Norge-tallene». Analysen er basert på regnskapene for 2018, som hadde innleveringsfrist 31. juli i år.

Negativ utvikling

Gjennomsnittlig overskudd for 300.000 norske aksjeselskaper har gått ned fra 5,5 til 5,3 prosent av omsetningen siste år. Utviklingen over tid er også negativ. På tre år har overskuddet falt med hele 0,4 prosentpoeng for de norske bedriftene. Totalkapitalens rentabilitet, som viser utviklingen for kapitalen i bedriften, har gått ned fra 10,1 prosent til 8,9 prosent over de siste tre år.

– Det er en nedadgående trend i bedriftenes overskudd. Lav rente og svak krone de siste årene skulle bidratt til bedre resultater enn dette. Det er synd når vi jo vet at bedriftene må tjene penger for å kunne sikre arbeidsplasser og bidra med skatt til gode formål, sier analysesjef Kari Mette Almskog i Bisnode.

Lite grådige eiere

Egenkapitalandelen, som viser soliditeten til selskapet, har gått opp til 29,7 prosent, opp 0,2 prosentpoeng fra året før. Det er et rekordhøyt tall historisk sett.

– Det viser at bedriftseierne i stor grad lar mye av overskuddene bli igjen i virksomheten til reinvesteringer og forsikring mot dårlige tider, sier Almskog.

Hun mener tallene også slår hull på myter om at bedriftseiere tar uforsvarlige store utbytter til eget forbruk.

– Når vi ser at bedriftene tjener stadig mindre penger, men likevel sparer mer, viser det at norske aksjonærer er veldig lite grådige, understreker Almskog.

55 prosent i dobbel pluss

Går man litt dypere ned i Bisnodes «AS Norge-tall», ser man at 55 prosent av bedriftene både har positivt resultat og positiv egenkapital.

– Det er veldig bra, sier Almskog, og forklarer videre:

– De som har en av delene klarer seg som regel, mens 13 prosent av bedriftene både taper penger og har negativ egenkapital. Til sammen utgjør dette 38.000 aksjeselskaper som da er i en svært alvorlig situasjon med fare for konkurs, avslutter analysesjefen i Bisnode.

(Pressemelding fra Bisnode/NTB Info)