Du er her

Nærvær mot fravær i Molde

Molde kommune starter nå opp prosjekt Nærvær. Målet er å få ned sykefraværet.
Av Anonym
Publisert 06.08.2007 11:03

Ti prosent av de kommunalt ansatte var sykmeldt i 2006.

Det synes politikerne er altfor høyt. Men istedenfor å se på det høye sykefraværet, setter kommunen seg som mål at nærværet skal øke med 25 prosent over de to årene prosjektet varer.

Fungerende ordfører Toril Hovednak (H) synes den stadige økningen i sykefraværet er skremmende. Hun håper å snu den negative trenden ved å prise dem som er på jobb, fremfor å se på dem som er sykmeldt.

 

Lederopplæring

 

Så langt er prosjektet i startfasen, men 35 kommunale enheter er allerede med.

Ett viktig mål er at enhetslederne skal vite hvordan medarbeiderne kan brukes på en meningsfull måte, at medarbeiderne blir sett og hørt og at de vet hvordan de kan takle turbulens i arbeidsmiljøet.

Ved tidlig å fange opp uenigheter på arbeidsplassen, kan en leder unngå situasjoner som utvikler seg til å bli vanskelige arbeidsforhold eller konflikter.

Les mer om prosjekt Nærvær Romsdals Budstikke.

"