Du er her

Nå kommer alkolåsen

– Alkolåsen er ett av flere HMS-tiltak for å hindre at alkoholpåvirkede sjåfører slipper ut på veien. Mange norske virksomheter har allerede alkolåsen på plass i sine kjøretøy.
Av Jan Tveita
Publisert 02.01.2019 10:54

Dette sier Erik Eidem og Christian Salvesen i KGK Norge AS i Oslo. Firmaet er generalagent for den tyske produsenten Dräger, som er markedsledende på alkolåser i Norge.

Alkolåsen er aktuell fordi fra 1. januar neste år må alle nye busser og minibusser som skal brukes i persontransport mot vederlag i Norge, utstyres med alkolås. Kjøretøy som allerede er registrert og i bruk for slike formål, må få alkolåsen på plass før 2024 – ellers skal de tas de ut av drift.

Stopp påvirkede sjåfører

– Hensikten med alkolåsen er ikke å ta noen, men å hindre at alkoholpåvirkede sjåfører kommer ut på veien – som ett av flere HMS-tiltak, understreker de to.

Dersom man blåser rødt i alkolåsen, får man ikke startet kjøretøyet. Dette skyldes at alkolåsen er koblet til tenningssystemet i bilen.

– Virksomhetene må derfor være tydelige på konsekvensene av å blåse rødt. Alkolåsen bør kombineres med gode HMS-rutiner, HR må være involvert, og AKAN-modellen anbefales som oppfølging av sjåfører med problemer.

– Det er «dagen derpå-promillen» som er skumlest. Fordi forbrenningen er forskjellig fra person til person, er man ofte ikke klar over hvor mye alkohol man har i blodet dagen derpå når man setter seg bak rattet.

Møtt med skepsis

– Når en virksomhet skal innføre alkolås, oppstår det gjerne litt skepsis rundt dette tiltaket, for eksempel på sjåførmøter. Men våre erfaringer er at sjåførene endrer holdningene til det positive etter at alkolåsen er tatt i bruk, sier Eidem og Salvesen.

Logg er viktig

– Myndighetene har dessverre bestemt at alkolåsen ikke skal kunne brukes til å lese ut logg med informasjon om forsøk på start med promille, hvor høy promillen har vært, og så videre. Dette er svært uheldig, og derfor jobber vi for at loggen skal være en viktig del av alkolåsens funksjon. Som sluttbruker kan du bli urettmessig beskyldt for noe du ikke har gjort – derfor bør man ha logg. Kombinert med gode rutiner i bedriften vil en logg knyttet til alkolåsen være bra for arbeidstakeren i slike tilfeller. Da fungerer ikke alkolås kun som en startsperre, men er til bruk og nytte for det forebyggende arbeidet i virksomheten.

Allerede på plass

Hos mange transportvirksomheter er alkolåsen allerede på plass, både i det offentlige og det private. For eksempel har enkelte taxiselskaper, som Østfold Taxitjenester i Askim, valgt å montere alkolåser i sine biler, og det arbeides også med lovkrav som skal dekke hele taxinæringen på sikt. Store selskaper som Coop, Tine og Ringnes (Carlsberg) har allerede krav om alkolås i sine transportkjøretøy.

Se til Sverige

– Rundt 80 prosent av svenske kommuner stiller i dag krav til alkolås. Det er en utbredt oppfatning at man skal ha alkolås, og det skjer på tross av at det ikke finnes noen lov som regulerer krav om alkolås i Sverige, opplyser Erik Eidem og Christian Salvesen i KGK Norge.

Du kan lese  mer om alkolås i HMS-magasinet nr 5 og 6 fra 2018.


Alkolås montert i personbil. (Foto: Jan Tveita)