Du er her

Mindre hodepine med alderen

Eldre stresser mindre, og får derfor mindre hodepine. Det er én av forklaringene NTNU-forsker har på at eldre opplever mindre hodepine.
Av Redaksjonen
Publisert 15.02.2018 11:10

– Ja, det er sånn at hodepine blir mindre hyppig jo eldre man blir, sier Mattias Linde, professor i nevromedisin ved NTNU til nettstedet gemini.no. Forskning fra NTNU viser at fire av ti norske kvinner og tre av ti norske menn er plaget med hodepine.

Verst mellom 30 og 39 år

Hodepine er et stort samfunnsproblem. Det fører til nedsatt livskvalitet og tap av arbeidskraft, og er en svært utbredt lidelse som særlig rammer kvinner i de mest yrkesaktive årene av livet.

Men det finnes håp. Linde brukte data fra HUNT der 51 383 personer hadde svart på spørsmål om hodepine. Kurvene han fikk fram var helt tydelige. Hodepine i alle typer kategorier stiger fra man er rundt 20 år og fram til man er 39 år. Plagene er størst mellom 30 og 39 år. Når førtiårene slår inn, faller plagene med hodepine jevnt og trutt ettersom årene går. Når man er 80 år, er det forholdsvis få som har vondt i hodet lenger. Dette gjelder for både kvinner og menn.

Eldre stresser mindre

Ifølge Linde finnes det foreløpig bare teorier om hvorfor man får mindre hodepine jo eldre man blir:

Det ene er at eldre får svakere sanser, og at de rett og slett ikke lenger føler hodepinen og de assosierte symptomene.

En annen forklaring er at eldre får stivere blodkar som ikke pulserer og utvides så mye.

En tredje forklaring er at eldre blir mer fornuftige og ikke lar seg stresse så ofte.

– Mange eldre har nok fortsatt like mye hodepine, men det fanges ikke godt nok opp gjennom diagnosekriterier. For mange er det nok i hovedsak den pulserende smerten som ikke er der lenger, sier Linde til gemini.no.

Nøkkelord