Du er her

Livsfarlig jobbrus

Hvert år koster rusmisbruk samfunnet 18 milliarder kroner. Næringslivet "betaler" 11,5 milliarder kroner av dette! Nå skal konferansen Skjulte trusler i næringslivet sette dette på dagsorden.
Av Anonym
Publisert 07.02.2008 10:20

Det forteller prosjektleder i Ginger AS Cathrine Lillebøe. Ginger arrangerer i februar og mars konferansen Skjulte trusler i arbeidslivet i Bergen, Stavanger og Trondheim. Og det er ikke bare alkohol som koster næringslivet mange milliarder hvert år.

- Folk bruker alt fra Rohypnol til kokain. For mange ender fokuset opp med å være 80 prosent rus og 20 prosent jobb, forteller Lillebøe.


Folkedop

I en undersøkelse utført av Næringslivets Sikkerhetsråd oppgir 12 prosent av arbeidsgiverne at de kjenner til ansatte med alkoholproblemer, mens 6 prosent kjenner til narkotika og medikamentproblemer. Cathrine Lillebøe mener kokain har blitt et folkedop.

- Kokain brukes nå i alle miljøer og er blitt et slag folkedop. Narkotikamisbruk er vanskeligere å oppdage enn alkoholmisbruk og er i seg selv en kriminell handling. Vi tror derfor at mørketallene er store, sier Lillebøe.


Store konsekvenser

Narkotika er pengedrivende og utgjør en stor trussel for næringslivet. Hele 40 prosent av norske bedrifter har vært utsatt for økonomisk kriminalitet som følge av ansatte med rusproblemer. Medarbeidere som sliter økonomisk som følge av sitt rusmisbruk utgjør ofte en fare for bedriften. Flere norske bedrifter har havnet i situasjoner hvor medarbeidere underslår penger eller tar beslutninger som ikke er til bedriftens beste.

- Lekkasjer og informasjonstyveri er gjerne også en konsekvens av rusmisbruk i bedriften, sier Lillebøe.


Skjult problem

Hun håper konferansen vil bidra til at ledere, mellomledere og kolleger lærer seg til å se sine ansatte før det er for sent. Hun mener problemet alt for ofte skjules i bedriften, uten at det gjør problemet noe mindre.

- Det vil være naivt å tro at akkurat din bedrift ikke har ansatte som har rusproblemer, understreker prosjektlederen.

For mer om konferansen: ginger.no

"