Du er her

Lett til­gjen­ge­li­ge øre­prop­per

For at ver­ne­ut­styr skal bru­kes, er det en for­del at det plas­se­res nær ste­det det skal bru­kes.
Av Anonym
Publisert 21.03.2007 12:58

En dis­pen­ser på veg­gen el­ler på bor­det gjør øre­prop­pe­ne all­tid til­gjen­ge­li­ge.

Dis­pen­se­ren LS400 rom­mer 400 par La­ser Lite-engangspropper, og kan fyl­les opp før den går tom.

I til­legg til at dis­pen­se­ren er en­kel å bru­ke, på­min­ner den alle i lo­ka­let om at de skal ver­ne hør­se­len.