Du er her

Lager film for HMS-folket

– Bilder fester seg mer til hukommelsen enn ren tekst. Film med levende bilder husker du enda bedre, spesielt dersom følelser er involvert.
Av Jan Tveita
Publisert 07.02.2018 11:32

Dette sier Karl-Erik Heimdal, daglig leder i Granat Studios på Oppakermoen i Nes i Akershus.

I annen etasje i en nedlagt skole på det lille tettstedet har Heimdal sammen med sine kolleger bygget filmstudio, der mye av filmproduksjonen skjer.

– Men vi er også mye ute når vi filmer, sier Heimdal, så produksjonen foregår både inne på huset og ute på locations.

HMS på film

Hittil har Granat Studios produsert tre filmbaserte kurs for AOF Norge:

– Den første dreier seg om generell studieteknikk, som er ment som en introduksjon for videre kursdeltakelse hos AOF, forklarer han.

– HMS for ledere er et åttetimers-kurs som vi også har festet på film. Her var vi så heldige å få lokale amatørskuespillere fra Ullensaker Teater med på laget.

– I tillegg har vi fellesmodulen maskin, truck og kran, også et åttetimers-kurs, som vi har gjort om til et filmmanus.

– Videre har vi produsert filmer med sikkerhet i bygg og anlegg som tema. Noe av det er gjort språkløst og med dramatiserte hendelser, nesten som stumfilm, med tanke på utenlandske arbeidstakere som ikke behersker så godt norsk ute på byggeplassene.

– Mye av det dere lager film av er rene teorikurs. Hvordan gjør dere dette stoffet om til levende bilder?

– Det pedagogiske aspektet er viktig. Vi har valgt å følge faste karakterer gjennom filmene. Så lar vi karakterene møte forskjellige situasjoner der de må ta sine beslutninger og valg. Dette blander vi gjerne med animasjoner, Voice Over (fortellerstemme) og instruktører i miljøet.

– Det kan være forskjellige eksperter som bidrar i filmene, avhengig av hva de kan bistå med og hva som er viktige budskap å få fram i filmen. Det kan for eksempel være representanter fra Arbeidstilsynet, NAV og bedriftshelsetjenesten. Dette supplerer vi så med bilder og grafikk, og henviser​ ​til​ ​gode​ ​verktøy​ ​som​ ​for​ ​eksempel​ ​regelhjelp.no,​ ​stami.no​ ​o.l., sier Heimdal.

– Du kan gjerne sammenlikne kursene vi produserer med måten​ ​vi​ ​i​ ​dag​ ​ser​ ​tv-serier, tilføyer han. Et kurs ​blir​ ​på​ ​en​ ​måte​ ​som​ ​en​ ​seriesesong i flere episoder​​.

Granat Studios produserer mer enn HMS-filmer i studioet sitt:

– Vi lager reklamefilmer, live streaming, grafiske tjenester og markedsføringsmateriell for andre aktører også, sier Karl-Erik Heimdal.


Filmene inneholder alt fra ren informasjon ..


.. til dramatiske arbeidsulykker. (Foto: Granat Studios AS)

 

Nøkkelord