Du er her

Konflikter på arbeidsplassen påvirker menn mer enn kvinner

En ny svensk studie viser at menn påvirkes mer enn kvinner av vold, trusler og konflikter på arbeidsplassen.
Av Jan Tveita
Publisert 21.06.2007 07:00

Det svenske statistiske sentralbyrået SCB har studert arbeidsmiljøundersøkelser fra årene 1999 til 2005. Materialet viser at trakassering og krenkende behandling på arbeidsplassen fører til minst like mye besvær som trusler og vold utenfra. Menn berøres dessuten mer enn kvinner av interne konflikter, skriver det svenske nettstedet ledarna.se.

Politifolk, sykepleiere og lærere er spesielt utsatt

Konflikter er vanligere på arbeidsplasser som er utsatt for trusler og vold utenfra. I 2005 var nesten hver femte kvinne og hver tiende mann i Sverige utsatt for vold eller trusler på jobben. Politifolk og sykepleiere er spesielt utsatt, men også lærere er berørt.

"

Kan føre til dårligere helse og høyere sykefravær

Arbeidstakere som utsettes for trakassering og krenkende behandling, føler manglende lyst til å gå på jobben. De rammes også av trøtthet, håpløshet, hodepine og mavebesvær. Konsekvensene er ofte dårligere helse og høyere sykefravær. Studien viser også at følgene ikke blir like alvorlige hos de medarbeiderne som får støtte av kolleger og sjefer. (ledarna.se)

"