Du er her

Kommunene vil ha færre på deltid

Tre av fem kommuner har vedtatt å få ned antall deltidsstillinger. Flest tiltak settes i gang i pleie- og omsorgssektoren, viser en ny rapport fra Fafo.
Av Anonym
Publisert 13.07.2007 07:00

Av de fire utvalgte sektorene renhold, pleie og omsorg, SFO og sosialtjenesten, er det i pleie og omsorg at ambisjonene er høyest om å heve stillingsbrøken.

I mai i år gjennomførte Fafo en spørreundersøkelse blant landets rådmenn, fylkesrådmenn og bydelsdirektører. 

Hele 98 prosent av rådmennene sier at de enten har gjennomført, eller påbegynt arbeidet for å redusere antall deltidsstillinger i pleie- og omsorgsektoren.

 

Svekker arbeidsmiljøet   

De fleste mente at det er negative sider ved for høyt omfang av små stillinger. Noen av problemene som nevnes i rapporten er svekket arbeidsmiljø, lavere effektivitet, dårligere tjenestekvalitet og at det er uheldig for rekruttering.  

 

 Andre resultater fra undersøkelsen:

  • Tre av fem opplyser at kommunen har fattet vedtak om å redusere omfanget av små stillinger.
  • I 93 % av kommunene har tema vært tatt opp med fagforeningene. 
  • I bortimot alle kommunene har uønsket deltid vært et tema som er tatt opp og i 63 % er det fattet en beslutning om å redusere omfanget av små stillinger og uønsket deltid.
  • I 92 % har temaet vært tatt opp i den administrative toppledelsen og i 64 % av kommunene har saken vært behandlet i kommunestyre, bydelsutvalg eller i formannskap.

 

 Fafos undersøkelse og påfølgende rapport er gjort på oppdrag fra Kommunenes Sentralforbund (KS).   

(Kilder: Loaktuelt.no, Fafo.no, ks.no)

 

"