Du er her

Kommunene involverer ikke ingeniørene nok i klima- og miljøarbeid

80,5 prosent av kommuneingeniørene brenner for klima-, miljø og energieffektivisering, men engasjementet utnyttes i for liten grad. Her må kommunene skjerpe seg.
Av Redaksjonen
Publisert 20.08.2018 10:45

I en fersk medlemsundersøkelse gjort blant kommuneingeniørene i Norges Ingeniør og Teknologiorganisasjon (NITO) sier 80,5 prosent at klima – og miljøspørsmål er viktige for dem. Samtidig svarer 63 prosent at de i liten eller ingen grad involveres i arbeid med klima-, miljø og/eller energieffektiviserende tiltak i sin kommune.  

– Ingeniørene er nøkkelen til gode lokale klima- og miljøtiltak. Det er derfor nedslående å lese at de i så liten grad involveres. Her må de som styrer i kommunen skjerpe seg og begynne å involvere ingeniørene mer til det beste for innbyggerne sine, sier NITOs president Trond Markussen i en pressemelding fra organisasjonen.

Verdifull lokal kompetanse

– Den varme sommeren har sikkert vært en vekker for mange, og mediene har kontinuerlig løftet de store klimaspørsmålene og mulige løsninger. Det er viktig, samtidig som vi ikke må glemme de gode små lokale tiltakene som jeg tror kan identifiseres hvis kommunene i større grad spiller på den lokale ingeniørkompetansen sin.

På spørsmålet om hvordan kommunene kan bli mer miljøvennlig enn de er i dag, er det energieffektivisering, implementering av miljøvennlige teknologier og økt gjenvinning av avfall ingeniørene har størst tro på.

– Min oppfordring er at kommunene utfordrer ingeniørene sine på hvordan de kan bli bedre på klima- og miljøtiltak. Samtidig bør også ingeniørene bli flinkere til å selv stikke hodet frem og fremme sine miljøforslag uoppfordret på arbeidsplassen og til kommunepolitikere, sier Markussen.

Han har stort tro på at slike initiativer vil gi resultater.
– Da vi spurte kommuneingeniørene om de tror ingeniørene kan få oss ut av klimakrisen, svarte halvparten ja. Det sier noe om at potensialet er stort, sier Markussen.

(Pressemelding fra NITO)

 

Nøkkelord