Du er her

Kan redde 2000 liv

Fem til seks tusen nordmenn får hjertestans hvert år utenfor sykehus. Kun 5-10 % av dem overlever.
Av Anonym
Publisert 15.05.2007 13:45

Norske arbeidsplasser har vært litt trege med å investere i hjertestartere. Heldigvis er de nå i ferd med å komme for fullt. Dette kan bedre den dystre statistikken.

 

 

Under HMS-messen 2007 satte Ellen Nordhagen (til venstre) og Vertikal Helseassistanse søkelyset på hvor viktige hjertestartere er for å redde liv på norske arbeidsplasser.

 

 

– Under en hjertestans er det viktig å få rask hjelp. De første fem minuttene er viktigst. Deretter synker overlevelsesraten drastisk. Uten god hjerte-lunge-redning og bruk av hjertestarter avtar sjansen for å overleve med 10 prosent hvert eneste minutt, opplyser Ellen Nordhagen i Vertikal Helseassistanse AS.

– Mange håper nok at ambulansen kan være på plass etter noen få minutter, dersom det skulle inntreffe en hjertestans. Men slik er det ikke alltid, og da kan en hjertestarter være til uvurderlig hjelp.

 


Tidobbel overlevelsesrate

Vertikal Helseassistanse er én av flere leverandører som tilbyr hjertestartere på det norske marked. Tro ikke dermed at Nordhagen forsøker å mele sin egen kake:

Tallenes tale er nemlig klar når det gjelder fordelene ved hjertestartere. I Las Vegas er det utplassert hjertestartere i hvert casino. Der overlever 53 prosent av alle som får infarkt.

– I Stavanger, som er hjembyen til Lærdal (en av produsentene av slikt utstyr, red.anm.), er det utplassert mange flere hjertestartere enn for eksempel i Oslo. Der har de en overlevelsesprosent på 35 prosent.

 


Enorme tall

Etter Nordhagens tall kunne vi spart flere tusen menneskeliv i året, dersom resten av landet hadde kommet opp på samme nivå som oljebyen Stavanger, som ikke minst har en del offshorebedrifter med strenge krav til HMS.

Selvfølgelig er det mange premisser som må være oppfylt for at regnestykket skal kunne være gyldig, men det viser hva som er mulig.

 


Nyttig for alle

Nordhagen mener hjertestartere er til spesielt stor nytte der det ferdes mange mennesker:

– Brukerstedene er mange: Vanlige arbeidsplasser, offentlige kontorer, kommunelokaler, idrettsarenaer, flyplasser, offentlige selskapslokaler, feststeder og kjøpesentre. Og ikke minst: Produksjonsbedrifter.

– Steder med en spredt alderssammensetning, eller mange eldre, vil ha spesielt stor nytte av en hjertestarter. Mange har den oppfatning at bedrifter med unge mennesker ikke er i faresonen. Men også unge kan få hjerteproblemer, eller få besøk av kunder som er i faresonen.

 


Repetér ofte

I Norge er det påbudt med opplæring for alle som investerer i hjertestartere, derfor er opplæringsbiten godt ivaretatt. Ifølge Nordhagen er det avgjørende at alle som håndterer hjertestarteren føler seg trygg på bruken av den, og ikke minst på sin egen sikkerhet.

– På en arbeidsplass med rundt 50 mennesker, kan det passe å gi fem til ti personer opplæring i bruk av hjertestarteren. Er det en arbeidsplass med skiftordning, bør minst to personer på hvert skift kunne bruke den.

– Når vi selv gir opplæring, har vi maksimalt ti personer pr. instruktør. Årsaken er at mye er praktisk rettet og at alle skal få godt utbytte av kurset.

– Vi kjører også oppfriskningskurs hvert år. Erfaring viser at slik kunnskap lett kan gå i glemmeboken, siden du ikke bruker den i hverdagen, sånn at brukeren skal føle seg tryggere i en slik situasjon. Derfor er det viktig å repetere opplæringen, avslutter Nordhagen.