Du er her

Ingen dødsulykker i bygg- og anleggsbransjen

Arbeidstilsynet har hittil i år registrert ingen dødsfall i bygg- og anleggsbransjen, mot ni på samme tid i fjor.
Av Anonym
Publisert 06.07.2007 09:00

Det er registrert tilsammen ni dødsfall som følge av arbeidsulykker første halvår 2007. Det er 13 færre enn på samme tid i fjor. Samtlige omkomne er menn, og de fleste dødsulykkene skjedde i transport-og kommunikasjonsnæringen, og i industrien, melder Arbeidstilsynet i en pressemelding.

Av de ni omkomne er fem norske statsborgere, og to nordiske. En av de omkomne var fra Nederland, og hos en er statsborgerskapet foreløpig ikke kjent.
Utstyr involvert
Det er stor forskjell mellom de ulike bransjene der dødsulykker er registrert på hva slags type utstyr som er involvert. Maskiner (dreiebenk), lagret materiale (veggplater), oga kjøretøy (vogntog, truck og traktor) var involvert i fem av dødsulykkene i fjor. To døde også som følge av fall.
Høysesong i landbruket Så langt i år er det registrert ett dødsfall som følge av en arbeidsulykke innen jord- og skogbruksnæringen. Tall for flere år tilbake viser at dødsulykker knyttet til jord- og skogbruksnæringen har stått for en stor andel både i antall og per sysselsatt i næringen.

 Trygghetstiltak

Arbeidstilsynet skriver at det nærmer seg høysesongen i landbruket og i bygg og anleggsnæringen. Siden de erfaringsmessig er utsatt for alvorlige ulykker, oppfordres de til å iverksette nødvendige trygghetstiltak.