Du er her

ID-krav i bygg- og anleggsbransjen

Fra og med 1. januar 2008 ble alle virksomheter som utfører arbeid på bygg- og anleggsplasser pålagt å utstyre alle arbeidstakere med ID-kort. Overtredelse kan være straffbart.
Av Anonym
Publisert 22.01.2008 09:12

Krav til synlig kort er ment å bidra til mer effektiv kontroll av helse, miljø og sikkerheten til personer som jobber på bygg- og anleggsplasser. Kortet vil også gjøre det enklere å skille de useriøse fra de seriøse aktørene. Krav til synlig kort vil også lette kontrollen på byggeplassen. Kravet er også ment for å bidra til større seriøsitet i bransjen, melder Arbeidstilsynet.


Arbeidsgivers ansvar

Det er arbeidsgiver som plikter å utstyre arbeidstakere med ID-kort. Alle virksomheter som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, både norske og utenlandske, er nå pålagt å utstyre sine arbeidstakere med id-kort. Kravet gjelder også selvstendig næringsdrivende og utleiebedrifter.  Der det brukes innleide arbeidstakere, er det utleievirksomheten som er ansvarlig for at de utstyres med ID-kort.


Disse arbeidsplassene må ha ID-kort

Arbeidsplassene kravet gjelder er midlertidige eller av skiftende karakter. Permanente arbeidsplasser, som for eksempel et skipsvertf, vil ikke være berørt av ID-kravet. Støttefunksjoner som renhold og kantine har også krav om ID-kort, så lenge de er fast etablert innenfor anleggsområdet. Personer som regelmessig transporterer varer til og fra byggeplasser skal også ha ID-kort.  


Krav til ID-kortet:

Dette skal ID-kortet inneholde:
Navn på virksomhet eller enkeltpersonforetak
Organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter
Navn på kortinnehaver
Bilde av kortinnehaver
Fødselsdato og kjønn
Kortinnehaverens signatur
gyldighetsperiode
Kortnummer Navn og adresse til utsteder av kortet  


Overtredelser straffbart

Overtredelser mot ID-kravet på bygge- og anleggsplasser er straffbart i følge arbeidsmiljøloven kapittel 19. Det vil si straffbart med bøter, eventuelt fengselsstraff.


Du må registrere deg

Det er et vilkår for utstedelse av id-kortet at virksomheten og arbeidstakeren på forhånd er registrert i relevante offentlige registre. Disse er:
* Enhetsregisteret.
* Merverdiavgiftsmanntallet.
* Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret.
* Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU). * Folkeregisteret.


Søk i god tid

Informasjon om hvilke registre den enkelte virksomhet eller arbeidstaker har registreringsplikt til, får du ved å henvende deg til det enkelte register. Ettersom det kan ta noe tid før du er korrekt registrert, er det viktig at søkere registrerer seg i god tid før søknad om id-kort sendes.

Kortutstedelsen utføres av Norsik AS på vegne av myndighetene. De har opprettet en egen servicetelefon for id-kort i bygge- og anleggsnæringen med nummer: 815 17 022, og nettsiden: www.byggekort.no. " Arbeidstilsynets svartjeneste 815 48 222 svarer på spørsmål om forskriften.
For ytterligere informasjon, se Arbeidstilsynets faktaside: http://www.arbeidstilsynet.no/byggekort eller besøk Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere i Hagegata 28 på Tøyen i Oslo.

"