Du er her

I dag starter Arbeidslivets klimauke

Et samlet norsk arbeidsliv, med støtte fra Klima- og miljødepartementet, blåser i dag i gang Arbeidslivets klimauke, et initiativ fra partene i arbeidslivet for å hjelpe virksomheter til å bli mer klima- og miljøvennlige.
Av Jan Tveita
Publisert 15.01.2018 09:43

Målet med kampanjen Arbeidslivets klimauke er å få klima og miljø på dagsorden og senke terskelen for å gjennomføre klimatiltak i virksomhetene. NHO, LO, Virke, Unio, Akademikerne, KS og YS samarbeider om å ta et ansvar for at Norge når sine klimamål.

– Små og mellomstore virksomheter landet over kan utgjøre en stor forskjell. Det er en myte at det bare lønner seg med miljø- og klimatiltak i store selskaper. Med Arbeidslivets klimauke inviterer vi til Norges største miljødugnad blant små og mellomstore virksomheter, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) i samarbeid med lanseringen av miljøkampanjen i fjor høst. Kampanjen består blant annet av en nettside med forslag til hvordan man kommer i gang med klima- og miljøarbeid.

Stort engasjement, stort potensial

En undersøkelse gjennomført av Norstat viser at det finnes et stort potensial for mer klimaarbeid blant små og mellomstore virksomheter i Norge. Åtte av ti oppgir at de er veldig opptatt av klima og miljø, men bare fire av ti tror det lønner seg å gjøre klimatiltak. Og bare en av ti små og mellomstore virksomheter har et klimaregnskap.

Bærekraft er bra for business

– Jeg er overbevist om at bærekraft er bra for business. Lønnsomt fordi du sparer penger på å bruke ressurser mer effektivt. Etterspurt fordi kunder ønsker bærekraftige produkter og fremtidens talenter tiltrekkes av bærekraftige arbeidsplasser. Nødvendig fordi vi må beskytte ressursene vi baserer vår verdiskaping på, sier adm. direktør Vibeke Hammer Madsen i Virke.

Du kan lese mer om Arbeidslivets klimauke her.

Nøkkelord
Faktaboks

Med Arbeidslivets klimauke ønsker partene i norsk arbeidsliv ønsker å:

  • Skape forståelse i arbeidslivet for at det er nødvendig å gjennomføre klimatiltak.
  • Øke engasjementet på arbeidsplassene om ressurseffektive og klimavennlige tiltak.
  • Øke kunnskapen og kompetansen i arbeidslivet, slik at ledere og arbeidstakere er bedre rustet til å gjennomføre utslippsreduserende tiltak på egen arbeidsplass og styrke grønn verdiskaping.
  • Styrke trepartssamarbeidet om klima og miljø.

(Kilde: Nyhetsbrev fra LO)