Du er her

Hvem bør bli Årets verneombud?

HMS Norge og HMS-magasinet skal kåre Årets verneombud. Send inn ditt forslag på et verneombud du synes har gjort en ekstra god innsats for et bedre arbeidsmiljø på arbeidsplassen din.
Av Jan Tveita
Publisert 22.01.2014 10:30

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Verneombudene i vårt langstrakte land gjør en viktig jobb for å utvikle og bevare et godt og trygt arbeidsmiljø. Men de samme verneombudene blir sjelden berømmet eller hedret for sin viktige innsats. Dette ønsker HMS Norge og HMS-magasinet å gjøre noe med. Vi vil kåre "Årets verneombud".


Hvem kan bli årets verneombud?

* Årets verneombud må ha gjort en ekstra god innsats for bedre arbeidsmiljø og bedre vernetjeneste over en viss tid. 

* Om det er siste år eller de siste årene, er ikke avgjørende.

* Det som er viktig er at vedkommende har gjort noe som har bidratt til bedre arbeidsmiljø, gjennom jobben som verneombud.

* Det kan være resultat av kontinuerlig, langvarig innsats, eller det kan være et enkelt, kanskje banebrytende prosjekt.

* Det kan handle om fysisk eller psykisk arbeidsmiljø.

* Det kan handle om sykefravær, om risikokartlegging, forebygging av ulykker, mobbing, eller annet som tilhører verneombudsarbeidet.

* Det kan gjerne være noe som hever verneombudenes status lokalt.

* Kanskje er det et verneombud som er ekstra god til å fange opp signaler og saker, eller det kan være en som har ekstra god evne til gjennomslag for sine saker. 

* Gjerne en kombinasjon.

Vi er like mye på jakt etter en som har gjort en viktig, men kanskje stille, innsats over mange år, som en som har gjort en mer banebrytende enkeltinnsats. Kjenner du et verneombud du synes har gjort en forskjell? Kanskje er det deg?


Juryen

Juryen består av Jarle Hellum, leder av HMS Norge, Chris Ottesen og Christian Rafn, ledere av Sunne organisasjoner as og Jan Tveita, redaktør i HMS Magasinet.


Hvordan begrunner du søknaden?

Det er ikke noen mal for hvordan du begrunner søknaden, annet enn at du tar utgangspunkt i det som er skrevet ovenfor, og begrunner som best du kan. Har du andre, gode argumenter, så ta det med. Juryen vil foreta en helhetsvurdering, og eventuelt innhente ytterligere informasjon, om det trengs. Vinneren vil bli bekjentgjort på HMS-tinget 4. juni 2014.

Send inn ditt begrunnede forslag til jarle@hmsonline.no, så snart du kan, og senest innen 1. mai!

"