Du er her

HMS-magasinet 3/2014

Rino Didriksen, varahovedverneombud ved Norske Skog Saugbruks i Halden er kåret til Årets verneombud. – Engasjerer du deg, får du igjen for det. Da er det moro å være verneombud – spesielt når du får respons fra ledelsen også. Se hva mer du kan lese om i HMS-magasinet 3/2014 her
Av Anonym
Publisert 06.06.2014 09:30


I denne utgaven kan du lese om:

    AKTUELT

REPORTASJER

 • Årets verneombud
 • HMS: Smøringen i bedriften
 • Tryggere på veien
 • HMS i sentrum

MILJØLEDELSE

 • Første Miljøfyrtårn utenlands
 • Smart miljøkonteiner

SYKEFRAVÆR

 • Vi bryr oss

PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ

 • Flere føler seg trakassert

FAGSIDENE

 • Nytt om forskning: Tungt fysisk arbeid under lupen
 • Idébanken IA: Frisør får ungdom ut i jobb
 • Juss og arbeidsmiljø: Dette må du vite om egenmelding
 • Spør Storeng
 • Verneombudets hverdag: Når ut til den ytterste greina
 • Brennhett med HMS

________________________________________________________________


Mer om bladet: 

Rino Didriksen er tildelt prisen som Årets verneombud. Han er vara for hovedverneombudet på Norske Skogs Saugbruks i Halden. Rino Didriksen er vaskekte Halden-gutt, 50 år gammel, og har allerede rukket å bli bestefar til to.

Prisen som Årets verneombud får han for å ha gjort en solid innsats for å bedre arbeidsmiljøet og for å bedre lederes holdning til HMS ved Norske Skog Saugbruks. Han er en inspirator og et medmenneske for sine kolleger, og han blir også lyttet til av ledelsen i gjennomføringen av store prosjekter. 

– Gjennom sitt arbeid har han bidratt til at terskelen for å utebli fra jobben er hevet, sier hovedverneombud og forslagsstiller Magnar Pettersen ved Norske Skog Saugbruks.

Les mer om Årets verneombud i dette nummeret av HMS-magasinet!


HMS – smøringen i bedriften

YX Sande Gård på Sola utenfor Stavanger ble i år tildelt HMS-prisen fra Norsk Petroleumsinstitutt (NP). HMS-magasinet har besøkt Sande Gård for å få greie på hva bedriften har gjort for å få den høythengende og gjeve prisen. Svarene finner du i HMS-magasinet.


Tryggere på veien

Tine startet i februar en kampanje for å øke trafikksikkerheten. Det store meieriselskapet har over tusen ansatte som daglig er på veien i store og små biler over hele landet.

Kampanjen ble nylig avsluttet, og selskapet slår fast at den har hatt en positiv effekt:

– Jeg har så langt ikke fått beskjed om noen skader i perioden, sier Siri Wangberg, som er regionsjef for Tine i Nordland og prosjektleder for kampanjen.

Les mer om kampanjen i HMS-magasinet.


HMS ”midt i smørøyet”

HMS-magasinet har også besøkt HMS-tjenesten til Fredrikstad kommune. HMS-avdelingen er også bedriftshelsetjeneste for alle virksomheter og ansatte i kommunen.

– Geografisk holder vi til «midt i smørøyet», sier HMS-sjef Knut Alnæs. Han leder en avdeling med ni medarbeidere, som har som viktige oppgaver å utvikle og vedlikeholde kommunens HMS-systemer og støtte lederne i deres arbeidshverdag.

– Det å ha en upartisk tredje person å spille ball med i vanskelig saker, er viktig for mange ledere som ofte står alene. Hos oss kan de drøfte sine dilemmaer og vurdere ulike løsninger, forklarer Knut Alnæs.  


Første miljøfyrtårn utenlands

Nylig ble Thon Hotel i Charlottenberg i Sverige sertifisert som det første Miljøfyrtårn utenfor Norges grenser. HMS-magasinet har besøkt hotellet.


Vi bryr oss

–Vi liker å tro at det er en grunn til at M-en er i midten av HMS, miljøet er en avgjørende faktor for å trives på jobb og for å yte maksimalt, sier Leif Roar Pettersen, personalsjef i barnehagenett.no. Vi har besøkt Hjørgunn barnehage i Lisleby for å se hvordan barnehagen jobber med sykefravær – og nærvær.


Trakassert på jobb

Ledelsen og vernetjenesten i Sandnes kommune er ikke fornøyd med at 286 ansatte oppgir at de blir trakassert på jobb. Dette vil de gjøre noe med, til tross for at årets medarbeiderundersøkelse viser at jobbtilfredsheten generelt er høy og at medarbeiderne er fornøyd med arbeidsmiljøet i kommunen.


De faste postene

I fagstoffet blir du oppdatert på forskning om tungt fysisk arbeid, en frisør som får ungdom ut i jobb og hva du bør vite om egenmelding – for å nevne noe.  

God lesning!

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

________________________________________________________________

- Bestill abonnement

- Last ned enkeltsider eller -utgaver av bladet

________________________________________________________________

"