Du er her

HMS-folket samlet til ting

Oppslutningen var stor og engasjementet upåklagelig da HMS-Tinget 2019 gikk av stabelen på Ullevål stadion i Oslo nylig.
Av Jan Tveita
Publisert 01.04.2019 10:10

Årets HMS-Tinget tok utgangspunkt i de store endringene som skjer i norsk arbeidsliv i vår tid. Blant de sentrale temaene som ble belyst på samlingen var: Hvilken vei går HMS-arbeidet? Hva blir verneombudets rolle i en tid preget av store og raske teknologiske endringer?

HMS-Tinget går over to dager, og ble tradisjonen tro innledet med AMU-dagen, som samlet 140 deltakere. Et overordnet tema på AMU-dagen var omstillinger i et arbeidsliv i rask endring. Hva betyr for eksempel de nye personvernreglene for arbeidet i AMU og for AMUs medlemmer? Arne Bernhardsen, som bandt AMU-dagen sammen, hadde også vært ute på gata og spurt folket om hva de tenker om AMU.

Verneombudets dag

Verneombudets dag samlet 190 deltakere. Her stilte Borghild Lekve fra Arbeidstilsynet spørsmålet: Hvilken rolle vil verneombudet spiller i fremtidens arbeidsliv, etterfulgt av forfatter og coach Paal Leveraas, som tok verneombudet med inn i et fremtidig arbeidsliv preget av de raske teknologiske endringene.

Konferanseleder på Verneombudets dag var Ragnhild Nilsen. 15 leverandører av HMS-produkter og tjenester stilte også opp på HMS-Tinget, som er et samarbeid mellom HMS Norge, Sunne Organisasjoner og Stamina Helse.