Du er her

Her er landets mest lønnsomme næring

Det finnes ingen som kan måle seg med produktiviteten til bedriftene og de ansatte i mat-, drikke- og bionæringen.
Av Redaksjonen
Publisert 30.09.2019 18:30

Dette viser NHO Mat og Drikkes konjunkturbarometer 2019, som ble lagt fram for aller første gang forrige uke.

Styrker sin posisjon som Norges største industrigren

NHO Mat og Drikkes konjunkturbarometer 2019 viser at mat-, drikke- og bionæringen er preget av stabil sysselsetting. Mat-, drikke- og bionæringen har en vekst i verdiskapingen på 31 prosent i perioden 2009 – 2017. I samme periode har norsk industri samlet sett en vekst på 21 prosent. Når det gjelder omsetning har mat-, drikke- og bionæringen en økning på 32 prosent. Norsk industri samlet sett har en økning på 16 prosent.

- Konjunkturbarometeret bekrefter og underbygger mat-, drikke- og bionæringens sentrale rolle i fastlandsøkonomien, sier Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke.

Han peker på at næringen er en del av en komplett verdikjede med innenlands råvareproduksjon, bearbeiding, distribusjon og salg med verdiskaping og sysselsetting i alle landets fylker.

Forventer å tape markedsandeler til grensehandel

Grensehandelen har økt med hele 76 prosent de siste 10 årene. Den kraftige veksten har ført til at så mye som 24 prosent av medlemsbedriftene i NHO Mat og Drikke opplyser at de forventer å tape markedsandeler til grensehandel. 25 prosent opplyser at høye avgifter på mat og drikke bidrar til redusert lønnsomhet i konkurransen fra grensehandel. Av den samlede grensehandelen med utlandet, er 95 prosent med Sverige.

Økt internasjonal konkurranse

Mat-, drikke- og bionæringen opplever en stadig økende internasjonal konkurranse. Beregninger gjort på bakgrunn av tall fra Nielsen Norge fra 2018 viser at om lag 70 prosent av produktene som selges i norske dagligvarebutikker er i full internasjonal konkurranse. Dette kommer på toppen av grensehandelen med Sverige, som det siste tiåret har vokst med hele 76 prosent.

- Samtidig er det viktig å være klar over at om lag 70 pst. av produktene som selges i norsk dagligvarehandel er i full internasjonal konkurranse. Barometeret viser også at det er stor og økende internasjonal konkurranse i det norske mat- og drikkemarkedet, og den raskt voksende grensehandelen utfordrer også verdikjeden for mat og drikke i Norge, sier Brubakk.

- Næringen kan derfor ikke bruke sin sterke posisjon i det norske markedet som en sovepute, men må hele tiden styrke egen konkurransekraft og produktivitet. Bedriftene konkurrerer på kvalitet, pris- og kostnadsnivå, innovasjonsevne, omstillingsevne og teknologiintensitet. Samtidig må bedriftene ha tilstrekkelig lønnsomhet til investeringer og produktutvikling.

- Derfor er det ekstra viktig at norske myndigheter gjør sin del av jobben ved å sørge for at myndighetsbestemte rammevilkår er tilpasset den internasjonale konkurransesituasjonen, understreker Brubakk.

Han peker også på vesentlige konkurransefortrinn for norsk mat- og drikkeproduksjon. God mattrygghet, råvarer og produkter av høy kvalitet og et kjøpesterkt hjemmemarked er positive bidrag til næringens konkurransekraft.

(Pressemelding fra NHO Mat og drikke/NTB Kommunikasjon)