Du er her

Helseyrkene farligst

Arbeidstilsynets skadestatistikk viser at det slett ikke er i røffe utendørsbransjer skadene er flest.
Av Anonym
Publisert 10.07.2007 07:00

Antallet som blir skadet på jobb i helse- og sosialsektoren er

nesten dobbelt så høyt som i bygg- og anleggsbransjen.

I 2005 registrerte Arbeidstilsynet hele 5 828 skader innen helse- og sosialsektoren.

Utsatt for vold

Påført voldsskade, fall og kategorien 'annet' står for størstedelen av skadene, viser tallene.

- 'Annet' innebærer nok i stor grad belastningsskader som følge av tunge løft og andre belastende arbeidsstillinger, sier Ann Solberg Røv, seniorrådgiver i Direktoratet for arbeidstilsynet, til Teknisk Ukeblad.

Andreplass på lista over de farligste yrkene er bygg- og anleggsbransjen. Her viser statistikken 3 044 skader. Hoveddelen av skadene skyldes støt/treff av gjenstand og fall.

Få skader i fjøsene

Ansatte i undervisningssektoren meldte overraskende nok om nesten like mange skader som ansatte i byggenæringen. Innen undervisning ble det loggført 2 674 skader. Her utgjør fall og 'annet' majoriteten av skadene.

I røffe utendørsnæringer som jordbruk og skogbruk var det færrest skader. Der ble det bare registrert 356 skader.

Skadetallene

 

 

Sektor

 

 Antall  registrerte skader
 Helse og sosialtjenester  5 828
 Bygg og anlegg  3 044
 Undervisning  2 674
 Offentlig forvaltning  2 130
 Transport og kommunikasjon  2 033
 Varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater  1 702
 Produksjon av nærings- og nytelsesmidler  1 445
 Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet  956
 Produksjon av maskiner og utstyr  438
 Hotell- og restaurantvirksomhet  369
 Jordbruk og skogbruk  356