Du er her

Helsepersonell på skadetoppen

Det er ikke bygg- og anleggsnæringen som topper skadestatistikken i norsk arbeidsliv, men ansatte i helse- og sosialsektoren. Undervisningssektoren kommer på tredjeplass, melder tidsskriftet Arbeidsmiljø. - Arbeidstilsynet må i større grad rette blikket mot offentlig sektor, sier Unio-leiar Anders Folkestad.
Av Anonym
Publisert 12.06.2007 09:14

I 2005 var det nesten dobbelt så mange registrerte skader innen næringskategorien helse- og sosialtjenester som i bygg- og anleggsvirksomhet. Statistikk for første halvdel av 2006 viser samme tendens. Dette bekreftes av skadestatistikken til Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH),

Undervisning på tredje Arbeidstilsynets statistikk over arbeidsrelaterte skader for 2005 viser nesten 4 500 registrerte skader innen helse- og sosialtjenester og ca 2 350 innen bygg- og anleggsvirksomhet. Undervisning kommer på en god tredjeplass med litt over 2 000 skader. Dette er absolutte tall. Det betyr at næringer med mange ansatte vil ha registrert langt flere skader enn næringer med få ansatte, uten at det betyr at de er mer skadeutsatte, skriver Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio).

Se på offentlig sektor - Dette illustrerer at arbeid med og for mennesker fører til risiko for skader påført i arbeidssituasjonen, sier Folkestad. Han mener også dette viser hvor viktig det er at Arbeidstilsynet retter blikket i enda større grad mot offentlig sektor slik vi nå ser tendensene til.

Ofte underrapportering
- Det er viktig å være klar over at vi her snakker om registrerte skader, vi vet at det ofte er en viss underrapportering av skader og ulykker i arbeidslivet, sier Ann Solberg Røv, seniorrådgiver i avdeling for dokumentasjon og analyse i Direktoratet for arbeidstilsynet. Røv tror ikke at forskjellene mellom de to næringskategoriene er så store som tallene kan tyde på. - Vi tror at det er en del underregistrering i bygg- og anleggssektoren, mens helse og sosial er flinkere til å registrere skadene som oppstår, sier hun

Underrapportering også i undervisning
- At helsepersonell er skadeutsatt kjenner vi allerede til, men det kommer nok som en overraskelse at undervisningssektoren kommer så høyt på skadestatistikken, sier Folkestad. - Etter min er faring er det grunn til å tro at det er en betydelig underrapportering også her, sier han.

Vold og trusler Vold og trusler er en viktig årsak til skader i helse- og sosialsektoren. Ansatte i denne sektoren er blant annet utsatte på grunn av mye alenearbeid og et høyt arbeidspress. Men det registreres også svært mange fallskader i denne næringen. Selv om skadene kan være alvorlige nok for dem det gjelder, er de sjelden så dramatiske som for eksempel i bygg- og anleggssektoren.