Du er her

Gode erfaringer med bruk av ledebil

Av Jan Tveita
Publisert 08.08.2006 15:20

- Erfaringene med bruk av ledebil ved asfaltarbeid er meget gode, forteller senioringeniør Roald Småge i Statens vegvesen, region Midt-Norge.

Først antok vi at dette ville koste mye, men det viser seg at du faktisk jobber mye mer rasjonelt med ledebilen. I tillegg er også logistikken inn mot arbeidsstedet atskillig bedre.
Redusert fart - Ledebilen reduserer hastigheten og leder trafikken sikkert forbi arbeidsstedet. Kombinert med at trafikken dirigeres forbi manuelt, unngår du at bilistene kjører på lim og nylagt dekke.

Du kan holde lengre strekninger fri for trafikk, og dermed unngår du såkalt initialspordannelse, det vil si spor som oppstår når bilistene kjører på nylagt dekke.

Transporten av masse fram til arbeidsstedet er også enklere, noe som gir en mer effektiv fremdrift i arbeidet. Dessuten gir bruk av ledebil større
variasjon i arbeidet til trafikkdirigentene.
Marginal kostnadsøkning - Enkelte fryktet på forhånd at tiltaket ville føre til langt høyere kostnader. Disse dystre spådommene er blitt gjort til skamme: Det dreier seg bare om marginale økninger.

Det er det også verdt, ikke minst med tanke på at vi kan øke trafikksikkerheten betraktelig for asfaltarbeiderne.

- Men ledebil egner seg ikke på firefeltsveier. Det samme gjelder smale veier med dårlige passeringsmuligheter og i bygater med mange kryss.