Du er her

Forskning om mobbing i arbeidslivet

I vår la Bergen Bullying Research Group, frem en undersøkelse om mobbing, konflikter og destruktiv ledelse i norsk arbeidsliv. Undersøkelsen viser at 4,5 prosent av norske arbeidstakere føler seg mobbet på jobben.
Av Anonym
Publisert 04.07.2007 08:35

Dette er et relativt lavt tall, også i sammenligning med flere andre land. Det er likevel grunn til å ta resultatene alvorlig, melder HSH sine nettsider (Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon).
Psykososiale arbeidsmiljøetUndersøkelsen konkluderer at forekomsten av mobbing er nært knyttet sammen med det psykososiale arbeidsmiljøet.

Etter HSH sin oppfatning er viktig å ha forutsigbare rutiner for håndtering av konflikter, og at det jobbes forebyggende for et godt arbeidsmiljø.
Undersøkelsen kan leses i sin helhet her. Gode råd om forebygging og håndtering av konflikter og mobbing, finner du blant annet på Arbeidstilsynets prosjekt "Jobbing uten mobbing" sine nettsider.

 

"