Du er her

Forbedret arbeidsmiljø i grafisk

Grafisk bransje får sammen med mekanisk industri og bilverksteder sterk kritikk i en rapport fra Arbeidstilsynet. Kritikken retter seg mot dårlig kjemikaliehåndtering. Dette er direkte feil, skriver nettstedet agi.no. Arbeidstilsynet ser tvert imot en generell forbedring fra første til annen gangs tilsyn i grafisk bransje i tilsynsperioden.
Av Jan Tveita
Publisert 19.06.2007 07:00

- Det stemmer ikke at det har skjedd en forverring i grafisk industri med hensyn til kjemikalieeksponering, sier senioringeniør Ingvill Hornkjøl i Arbeidstilsynet til bransjeorganisasjonen Viskom. I grafisk industri har det tvert imot skjedd en stor forbedring på dette området de siste tjue årene.

Flinkere med tiltak

Bedriftene har vært flinke til å sette inn tiltak for å bedre arbeidsmiljøet. I tillegg har den teknologiske utviklingen i bransjen bidratt til å forbedre arbeidsmiljøet betraktelig, sier Hornkjøl.

Positiv utvikling

Arbeidstilsynet har gjennomført en serie tilsyn fra 2003 til 2006. Initiativet har vært vellykket og tilsynene viser at det har skjedd en positiv utvikling når det gjelder kjemikalieeksponeringen.

Fortsatt et forbedringspotensial

- Det er på denne bakgrunn meget beklagelig at dette ikke fremkommer i medienes håndtering av saken, sier administrerende direktør i Viskom, Pål Stephensen. Det er fortsatt et forbedringspotensial i bransjen, men vi registrerer med tilfredshet at bedriftene har gjort og gjør mye for å forbedre det fysiske arbeidsmiljøet.

 Har iverksatt tiltak

I tilsynsperioden har Viskom arbeidet tett sammen med Arbeidstilsynet og satt i verk flere positive tiltak for å bedre forholdene i bedriftene. Det har vært gjennomført seminarer med fokus på å redusere bruken av isopropanol, som er et av de kjemikaliene som benyttes av disse bedriftene. Videre har Viskom gjennomført flere informasjonstiltak rettet mot bedriftene.

 Nyttig samarbeid mellom bransjen og Arbeidstilsynet

- Våre medlemsbedrifter og Viskom har brukt mye ressurser på disse tiltakene, som har vist seg å være nyttige. Dette kommer ikke fram i rapporten fra Arbeidstilsynet. Det er beklagelig, sier Stephensen, som for øvrig understreker at samarbeidet med Arbeidstilsynet har vært nyttig og positivt for bransjen. (agi.no)

 

"