Du er her

Et godt og sikker arbeidsverktøy

Modulering av stillas øker sikkerheten, kvalitetssikrer gode stillasløsninger, reduserer ombygging og effektiviserer arbeidsprosessene.
Av Jan Tveita
Publisert 29.11.2019 12:08

Dette sier Rowena Billato, prosjektleder for MB Stillas AS under byggingen av Husebyhagen på Skedsmokorset i Akershus. Her bygges det 87 seniorleiligheter fordelt på sju bygg som skal stå innflyttingsklare i andre halvdel av 2020.

Nytt og nyttig verktøy

Stillasleverandøren har brukt stillasverktøyet Scaffplanner under planleggingen og byggingen av prosjektet.

– Stillasverktøyet er ganske nytt, vi tester dette på fem ulike prosjekter i Oslo området, og responsen er utelukkende god, opplyser Billato. Hun mener verktøyet har mange fordeler:

– Vi kvalitetssikrer gode stillasløsninger som sørger for at vi tilfredsstiller alle krav til stillasets bruk og utforming.

– Vi prosjekterer stillaset i god tid før montering påbegynnes i samråd med kunde, slik at vi kan ta høyde for eventuelle utfordringer som kan komme senere i prosjektet, samt sørge for at alle fag blir tilfredsstilt i forhold til de ulike arbeidsoppgavene.

– Programmet produserer ut eksakte materiallister slik at behovet for lagring av materiell på byggeplassen er minimalt, transportkostnader og utslipp reduseres.

– Programmet er under stadig utvikling, og flere deler kommer på plass i BIM-biblioteket. Enkelte spesialløsninger og overganger der man har benyttet seg av «rør og klipps», har ikke vært hensiktsmessig å modulere. Vi har løpende dialog med utvikler som er svært lydhør for tilbakemeldinger og stadig forbedrer programmet. For eksempel arbeides det med å få oversatt alle navn på komponenter o.l. til norsk. Hittil har alt vært på engelsk.

Ser feilen før det bygges

Før stillaset skal oppføres, tegnes alt inn som en 3D-modell:

– Dette gjør at du oppdager eventuelle feil før du går i gang med å sette opp stillaset, forklarer Billato. Du kan for eksempel gå inn i 3D-modellen og kikke på riktige hjørneløsninger, noe som er veldig tidsbesparende i ettertid, oppsummerer hun.

Vil delta på fremdriftsmøter

Dersom 3D-modellen av stillaset legges inn i et BIM-verktøy, kan du gå inn i byggetegningene og samarbeide med de andre involverte partene i byggeprosjektet på en helt ny måte, sier avdelingsleder Ola Sondre Talåsen i MB Stillas as på Skedsmo.

– Alle involverte har tilgang til stillasmodellen, tilføyer han. Dette gir bedre kommunikasjon mellom de ulike aktørene, noe som igjen øker sikkerheten.

– Vi jobber aktivt for at stillasentreprenørene skal anerkjennes som en underentreprenør (UE) på lik linje med de andre fagene. Vi satser på lærlinger og ønsker å få opp antallet fagarbeidere betydelig.

– Stillas er ofte en stor leveranse på ulike byggeprosjekter, og entreprenørene bør stille større krav til prosjektering av stillas, mener Ola Sondre Talåsen.


Ola Sondre Talåsen er avdelingsleder i MB Stillas på Skedsmo. (Foto: MB Stillas)