Du er her

Et godt innemiljø for alle

HMS-magasinet er snart i postkassen din. Det nye nummeret har arbeidsmiljø og helse som tema.
Av Jan Tveita
Publisert 24.10.2018 12:02

Vi går mot mørkere og kaldere tider. Derfor oppholder vi oss mer innendørs, og derfor er det viktig med et innemiljø som tar vare på helsen vår.

Arbeidshelse er mer enn frisk luft og støvfrie kontorer, men det er dette vi har rettet oppmerksomheten mot i store deler av dette HMS-magasinet.

Snakk sammen om innemiljøet

– Det er ikke nødvendigvis så komplisert og kostbart å få et bedre innemiljø på arbeidsplassen, sier Kai Gustavsen, en nestor innenfor innemiljøarbeid i Norge. I dag arbeider han som fagsjef for inneklima, HMS og miljørettet helsevern i Norges Astma- og Allergiforbund (NAF).

– Snakk sammen med kollegaene dine om hva dere kan gjøre med innemiljøet. Snakk med alle på arbeidsplassen – ikke bare de som jobber nærmest deg.

Les mer om Kai Gustavsens erfaringer fra mange års inneklimaarbeid i denne utgaven av HMS-magasinet.

Still krav til innemiljøet

Da Norges Handikapforbund skulle flytte inn i nye lokaler i Oslo for et par år siden, stilte forbundet ufravikelige krav til innemiljøet.

– Norges Handikapforbund velger ikke de dyreste og mest fancy løsningene, men vi vil ha kvalitet, understreker Anett Kleven, ansvarlig for ombyggingen og innredningen av de nye lokalene. Les mer i bladet om hva Handikapforbundet gjorde .

Teppegulv og helse

Påvirker teppegulv helsen vår? Tre masterstudenter i energi og miljø i bygg ved OsloMet satte seg fore å finne svar på dette. Les hva miljømasterne kom fram til i HMS-magasinet.

Nesten alt kommer innenfra

– Ren luft er mer enn ventilasjon, men det er lettere å gjøre luften ren enn vi tror, sier Ole Anders Aagaard i Helt Opplagt på Jobben. Han legger til at det meste av luftforurensingen på kontorarbeidsplassen kommer innenfra, og det er denne luften det er viktig å rense for å oppnå god luftkvalitet og god helse på jobben.

Den helsefremmende medarbeidersamtalen

De fleste har deltatt på den ene eller andre siden av bordet i en medarbeidersamtale, men kan denne samtalen virke helsefremmende? Dette var spørsmålet bedriftsfysioterapeut Hanna G. Hundstad ønsket å finne svar på i sin masteroppgave. Les hva hun kom fram til i dette HMS-magasinet.

Grunnpilar i Miljøfyrtårn

– HMS er en grunnpilar i Miljøfyrtårn. Dette er det mange som ikke vet, sier daglig leder Ann-Kristin Ytreberg i Stiftelsen Miljøfyrtårn. Les hele intervjuet med Miljøfyrtårn-sjefen i HMS-magasinet.

Alkolåsen kommer

Fra 1. januar 2019 er alkolåser påbudt i nye norske busser og minibusser brukt til persontransport mot vederlag, som det heter.

– Da er det svært viktig å ivareta arbeidstakernes rettigheter slik at yrkessjåfører ikke urettmessig blir mistenkt for å kjøre alkoholpåvirket, understreker Bjarne Eikefjord, norsk ekspert på området. Les mer om dette i bladet.

Ranet på jobb

Da Connie Kolstad ble utsatt for et brutalt ran på jobb i 2007, visste hun ikke at det skulle ta elleve år før hun kom tilbake i arbeidslivet igjen. Les i bladet om den dagen da alt gikk galt.

Nyttig fagstoff

Alt dette – pluss mye nyttig lesestoff på fagsidene – finner du i den nyeste utgaven av HMS-magasinet!

God lesning!